بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
جدیدترین اخبار مجتمع
درباره مجتمع سنگ آهن سنگان

مجموعه کانسار های سنگ آهن سنگان در فاصله حدود 300 کیلومتری جنو ب شرقی مشهد، 68 کیلومتری جنوب غربی تایباد، 40 کیلومتری جنوب شرقی خواف و 18 کیلومتری شمال شرقی سنگان در استان خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.
محدوده در برگیرنده این مجموعه کانساری به شکل مستطیلی به طول تقریبی 22 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر می باشد که شامل کانسار های غربی (پنج کانسار تپه قرمز،A ،B ، C شمالی و C جنوبی )کانسار های مرکزی (دو کانسار باغک و دردوی) و کانسار های شرقی (شش کانسار شماره I الیVI) می باشد. حداكثر ارتفاع منطقه 1812 متر مي‌باشد. اين منطقه داراي آب و هواي کويري خشک و با متوسط بارندگي ساليانه 150 تا 250 ميلي‌متر در سال همراه با وزش بادهاي تقريباً دائمي است كه در 6 ماهه‌ي اول سال سرعت آن به بيش از 50 کيلومتر در ساعت مي‌رسد. ....

آسفالته مشهد، تربت حیدریه، خواف، سنگان و مشهد، ...

ادامه مطلب
مراحل انجام طرح های پژوهشی
3
پروژه های به اتمام رسیده

در مجتمع سنگ آهن سنگان تاکنون پروژه های دانشجویی و غیر دانشجویی متعددی در زمینه های اکتشاف، استخراج، فرآوری، آب و محیط زیست انجام شده است. در بین 100 طرح پژوهشی دانشجویی و غیر دانشجویی ارائه شده در این زمینه ها، تعداد 36 طرح باتمام رسیده است.

0
پروژه های در حال اجرا

تعداد 8 پروژه دانشجویی و غیر دانشجویی در زمینه های اکتشاف، بهره وری استخراج ، محیط زیست و آب و فرآوری در حال حاضر در حال اجرا می باشد.

0
پروژه های در حال بررسی و قرارداد

تعداد 56 پروژه پژوهشی دانشجوی و غیر دانشجویی ارائه شده به مجتمع در زمینه های اکتشاف، استخراج، فرآوری، آب و محیط زیست در حال بررسی و یا عقد قرارداد می باشند.