بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
مزایده ها و مناقصه ها
ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

ارائه خدمات نقلیه بوسیله خودروهای سنگین و نیمه سنگین جهت ارائه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

تجدید مناقصه خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته بر اساس نیاز خریدار

تجدید مناقصه خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته بر اساس نیاز خریدار

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

احداث راه دسترسی و سکوی حفاری معادن سنگ آهن سنگان شامل تامین ماشین آلات،خاکبرداری تسطیح و کوه بری 65 گمانه

حفر و اجرای چاه ارت به تعداد 84 حلقه

حفر و اجرای چاه ارت به تعداد 84 حلقه

احداث سوله انبار

احداث سوله انبار

توسعه،بهسازی وساماندهی(بلوارکشی) مسیر ترافیک و تردد بین واحدهای خردایش و فرآوری

توسعه،بهسازی وساماندهی(بلوارکشی) مسیر ترافیک و تردد بین واحدهای خردایش و فرآوری

خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته بر اساس نیاز خریدار

خرید امتیاز بهره برداری و استقرار سیستم های نرم افزاری و سفارشی سازی سیستم های استقرار یافته بر اساس نیاز خریدار

خرید دو دستگاه لیفتراک 3 تنی کشویی

خرید دو دستگاه لیفتراک 3 تنی کشویی

طبخ و توزیع غذا و انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن سنگان

طبخ و توزیع غذا و انجام امور خدمات عمومی در مجتمع سنگ آهن سنگان

"انجام عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین به متراژ20000 متر"

"انجام عملیات حفاری و مغزه گیری به روش وایر لاین به متراژ20000 متر"

خرید 2 دستگاه لیفتراک 3 تنی کشویی برای مجتمع سنگ آهن سنگان

خرید 2 دستگاه لیفتراک 3 تنی کشویی برای مجتمع سنگ آهن سنگان

احداث سوله نگهداری نیترات آمونیوم و پارکینگ آمفو تراک ها در مجتمع سنگ آهن سنگان

احداث سوله نگهداری نیترات آمونیوم و پارکینگ آمفو تراک ها در مجتمع سنگ آهن سنگان

انجام عملیات ساماندهی مسیل پل رچکو در تقاطع خط لوله انتقال آب 500 میلی متری به مجتمع سنگ آهن سنگان

انجام عملیات ساماندهی مسیل پل رچکو در تقاطع خط لوله انتقال آب 500 میلی متری به مجتمع سنگ آهن سنگان

خرید 2 دستگاه لیفتراک 3 تنی کشویی برای مجتمع سنگ آهن سنگان

خرید 2 دستگاه لیفتراک 3 تنی کشویی برای مجتمع سنگ آهن سنگان