01/11/1395

 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

پیوندها

 
 
درباره ما

مجموعه کانسار های سنگ آهن سنگان در فاصله حدود 300 کیلومتری جنو ب شرقی مشهد، 68 کیلومتری جنوب غربی تایباد، 40 کیلومتری جنوب شرقی خواف و 18 کیلومتری شمال شرقی سنگان در استان خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.(شکل1) محدوده در برگیرنده این مجموعه کانساری به شکل مستطیلی به طول تقریبی 22 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر می باشد که شامل کانسار های غربی (پنج کانسار تپه قرمز،A ،B ، C شمالی و C جنوبی )کانسار های مرکزی (دو کانسار باغک و دردوی) (شکل2) و کانسار های شرقی (شش کانسار شماره I الیVI) می باشد. حداكثر ارتفاع منطقه 1812 متر مي‌باشد. اين منطقه داراي آب و هواي کويري خشک و با متوسط بارندگي ساليانه 150 تا 250 ميلي‌متر در سال همراه با وزش بادهاي تقريباً دائمي است كه در 6 ماهه‌ي اول سال سرعت آن به بيش از 50 کيلومتر در ساعت مي‌رسد. حداکثر درجه‌ي حرارت 35 درجه‌ي سانتي‌گراد و حداقل آن 11- درجه‌ي سانتي‌گراد ثبت شده است. دسترسی به محل کانسارهای سنگ آهن سنگان از دو مسیر آسفالته مشهد، تربت حیدریه، خواف، سنگان و مشهد، ...

 

مجموعه کانسار های سنگ آهن سنگان در فاصله حدود 300 کیلومتری جنو ب شرقی مشهد، 68 کیلومتری جنوب غربی تایباد، 40 کیلومتری جنوب شرقی خواف و 18 کیلومتری شمال شرقی سنگان در استان خراسان رضوی و نزدیک مرز افغانستان قرار دارد.(شکل1) محدوده در برگیرنده این مجموعه کانساری به شکل مستطیلی به طول تقریبی 22 کیلومتر و عرض 10 کیلومتر می باشد که شامل کانسار های غربی (پنج کانسار تپه قرمز،A ،B ، C شمالی و C جنوبی )کانسار های مرکزی (دو کانسار باغک و دردوی) (شکل2) و کانسار های شرقی (شش کانسار شماره I الیVI) می باشد. حداكثر ارتفاع منطقه 1812 متر مي‌باشد. اين منطقه داراي آب و هواي کويري خشک و با متوسط بارندگي ساليانه 150 تا 250 ميلي‌متر در سال همراه با وزش بادهاي تقريباً دائمي است كه در 6 ماهه‌ي اول سال سرعت آن به بيش از 50 کيلومتر در ساعت مي‌رسد. حداکثر درجه‌ي حرارت 35 درجه‌ي سانتي‌گراد و حداقل آن 11- درجه‌ي سانتي‌گراد ثبت شده است. دسترسی به محل کانسارهای سنگ آهن سنگان از دو مسیر آسفالته مشهد، تربت حیدریه، خواف، سنگان و مشهد، ...

 
پـروژه هـا

محدوده پلاسری سد باطله

شمال غربی خواف

محدوده اکتشافی مورد نظر به مساحت 3/3 کیلومتر  مربع در حاشیه سد باطله کارخانه فرآوری معدن سنگان با روند شمال غربی- جنوب شرقی با مورفولوژی هموار واقع گردیده بطوریکه در سمت غرب به صورت باریکه­ای با روند شمال شرق جنوب غرب گسترش یافته است در حالی که در بخش شرقی (مجاورت سد باطله) به پهنای آن ...

پلاسر سنگ آهن سنگان

شمال شرقی خواف

ذخاير نابرجاي آهن، آن قسمت از ذخايری هستند كه از نقطه‌اي ديگر به محيطي كه در آن نهشته شده‌اند، منتقل گرديده‌اند. بعضي از كانه‌هاي آهن و به ويژه مگنتيت در برابر هوازدگي مقاوم مي‌باشند اين كاني‌ داراي وزن مخصوص نسبتاً بالايي است و به همين دليل در پلاسرها تجمع يافته و ذخاير نابرجاي آهن را تشكيل میدهد.

محدوده ژنز كانسار

شمال غربی خواف

در مورد ژنزكانسنـــگ آهن سنــــــگان نظريات مختلفـــي ارايه شده اسـت اما دو نظريه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:     ابتدایی تریــن نظریه ها بيان كننده ارتباط كاني‌سازي با ولكانسيـــــم زيردريايــــي (تيپ ولكانوسديمنــت) است  (مرجعــي - 1368)   براساس مطالعات مختلف معدن سنگان ...

محدوده پلاسری سد باطله

شمال غربی خواف

محدوده اکتشافی مورد نظر به مساحت 3/3 کیلومتر  مربع در حاشیه سد باطله کارخانه فرآوری معدن سنگان با روند شمال غربی- جنوب شرقی با مورفولوژی هموار واقع گردیده بطوریکه در سمت غرب به صورت باریکه­ای با روند شمال شرق جنوب غرب گسترش یافته است در حالی که در بخش شرقی (مجاورت سد باطله) به پهنای آن ...

پلاسر سنگ آهن سنگان

شمال شرقی خواف

ذخاير نابرجاي آهن، آن قسمت از ذخايری هستند كه از نقطه‌اي ديگر به محيطي كه در آن نهشته شده‌اند، منتقل گرديده‌اند. بعضي از كانه‌هاي آهن و به ويژه مگنتيت در برابر هوازدگي مقاوم مي‌باشند اين كاني‌ داراي وزن مخصوص نسبتاً بالايي است و به همين دليل در پلاسرها تجمع يافته و ذخاير نابرجاي آهن را تشكيل میدهد.

محدوده ژنز كانسار

شمال غربی خواف

در مورد ژنزكانسنـــگ آهن سنــــــگان نظريات مختلفـــي ارايه شده اسـت اما دو نظريه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است:     ابتدایی تریــن نظریه ها بيان كننده ارتباط كاني‌سازي با ولكانسيـــــم زيردريايــــي (تيپ ولكانوسديمنــت) است  (مرجعــي - 1368)   براساس مطالعات مختلف معدن سنگان ...

قیمت سنگ آهن

تاریخ آخرین بروز رسانی 1395/10/28

Country

Product

Grade

FOB B.Abbas

CFR China

ایران

سنگ آهن مگنتیت

62-61%

46.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

61.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

61-60%

44.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

59.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

60-59%

42.1 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

56.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

59-58%

39.6 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

54.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

58-57%

37 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

51.8 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

57-56%

34.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

49.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

56-55%

31.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

46.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

55-54%

28.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

43.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

54-53%

25.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

40.5 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

53-52%

23.1 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

37.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

52-51%

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

62-61%

44.1 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

58.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

61-60%

42.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

57 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

60-59%

39.6 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

54.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

59-58%

37.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

52 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

58-57%

34.6 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

49.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

57-56%

31.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

46.5 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

56-55%

29 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

43.8 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

55-54%

25.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

40.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

54-53%

22.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

37.5 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

53-52%

0 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

0 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

52-51%

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

ایران

کنسانتره سنگ آهن

67%

78.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

93.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

کنسانتره سنگ آهن

66%

76.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

91.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

کنسانتره سنگ آهن

65%

75.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

90.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

منبع : یومتال

تاریخ آخرین بروز رسانی 1395/10/28

Country

Product

Grade

FOB B.Abbas

CFR China

ایران

سنگ آهن مگنتیت

62-61%

46.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

61.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

61-60%

44.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

59.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

60-59%

42.1 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

56.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

59-58%

39.6 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

54.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

58-57%

37 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

51.8 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

57-56%

34.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

49.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

56-55%

31.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

46.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

55-54%

28.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

43.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

54-53%

25.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

40.5 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

53-52%

23.1 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

37.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن مگنتیت

52-51%

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

62-61%

44.1 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

58.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

61-60%

42.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

57 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

60-59%

39.6 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

54.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

59-58%

37.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

52 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

58-57%

34.6 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

49.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

57-56%

31.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

46.5 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

56-55%

29 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

43.8 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

55-54%

25.9 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

40.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

54-53%

22.7 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

37.5 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

53-52%

0 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

0 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

ایران

سنگ آهن هماتیت

52-51%

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

- http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-no-change.png

ایران

کنسانتره سنگ آهن

67%

78.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

93.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

کنسانتره سنگ آهن

66%

76.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

91.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

ایران

کنسانتره سنگ آهن

65%

75.4 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png

90.2 http://www.umetal.ir/themes/cocoon/skins/default/img/icon-up.png