بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
اولویت ها و نیازهای پژوهشی

واحد پژوهش مجتمع سنگ آهن سنگان در پایش سه ماهه و در راستای اهداف خود ، مبادرت به جمع آوری اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف از کلیه ی واحدهای معدنی مجتمع می نماید. این اولویت ها پس از بررسی و تایید در شورای پژوهش و کارگروه های تخصصی از طریق لینک تحقیق و توسعه و نیز سامانه ساتع انتشار می یابند.

از کلیه محققین و پژوهشگران دعوت می نماید تا پیشنهادات یا طرح های  پژوهشی به همراه سوابق کاری و موضوع مورد نظر خود را بصورت رسمی به نشانی خراسان رضوی، خواف، سنگان، مجتمع سنگ آهن سنگان واحد تحقیق و توسعه و همچنین نسخه دیجیتال آن را به آدرس الکترونیکی  RD@SIOC.IR  ارسال نمایند. در صورت مراجعه حضوری نیز با مراجعه به دفتر مدیریت تحقیق و توسعه و یا واحد پژوهشِ تحقیق و توسعه واقع در طبقه اول ساختمان مدیریت مجتمع فرم های مربوطه را اخذ و پس از تکمیل تحویل آن واحد نمایند. پیشنهادات واصله پس از بررسی اولیه و تایید، در کارگروه های تخصصی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورت تصویب نهایی کلیات پیشنهاد پژوهشی در شورای پژوهش، تامین اعتبار طرح با توجه به اولویت و اهمیت طرح انجام خواهد شد و این مطلب به موقع به اطلاع پیشنهاد دهنده محترم خواهد رسید.

جهت پی گیری طرح ها و پیشنهادات می توان با شماره 8-54173300-051 و داخلی 273 و 363 تماس حاصل نمود.

 

 جدول نیازها و اولویت های پژوهشی

واحد معدن
شناسایی وضعیت آب معادن و تعیین روش آبکشی از معادن دردوی،A و
خردایش
بررسی رفتار گوتیت در جداکننده های مغناطیسی
فنی
-شیرین سازی آب های سطحی
-بررسی علل پرت شدن آب از مخازن تا شبکه توزیع وارائه راهکار جلوگیری از پرتی انCN
-بررسي ضربه قوچ در سيستم پمپ خانه تاسيسات مخزن 9000
-ارائه روش های نوین نشت یابی مخازن بتنی و خط انتقال و راهکار رفع مشکل
 
 
 
 

 

 

 

 

 -

-