بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
تحقیق و توسعه

معرفی واحد تحقیق و توسعه

ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمان هایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی و رقابت در سطح داخلی و بین المللی را دارد و تحقیقات توسعه ای و کاربردی را در موارد ذیل انجام می دهد:

جذب، تطبیق، اصلاح، نوآوری و توسعه فن آوری

مدیریت ضایعات و کاهش آلاینده ها

بهینه سازی تولید

طراحی محصولات جدید با در نظر داشتن مزیت های کاربردی آن

بهینه سازی مصرف انرژی 

استراتژی و سیاست های واحد تحقیق و توسعه

ایجاد ارتباط موثر و پیوسته بین واحد تحقیق و توسعه و واحدهای بهره برداری و فرآیندی در جهت تعالی سیاست های مجتمع، افزایش تولید و رفع تنگناهای فرآیندی

حمایت از نظام پژوهشی شرکت از طریق حمایت از پایان نامه ها و مقالاتی که در مسیر تعالی اهداف واحد تحقیق و توسعه تعریف شده اند

تقویت ارتباط موثر میان مجتمع و دانشگاه، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و گسترش انتقال اطلاعات، دانش و فناوری به مجتمع

تدوین اولویت های پژوهشی به منظور تقویت زیرساخت های پژوهشی و هدفدار نمودن پژوهش ها در جهت رفع مشکلات و تنگناها و تداوم تولید و ... در مجتمع

تعیین کمیته و تیم های پژوهشی و سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی مجتمع به صورت منظم

بررسی و داوری دقیق طرح های پیشنهادی مطابق با مقررات و دستورالعمل اجرایی (نظام نامه)

نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی

بهینه سازی فرآیندها و مدیریت انرژی به منظور افزایش سودآوری و کاهش هزینه های تولید و بهره وری

ارائه همایش های تخصصی و نتایج پروژه های انجام شده

همکاری با واحد HSEE و انجام پژوهش در راستای کاهش، حذف آلاینده ها، ضایعات و یا تبدیل آنها به مواد با ارزش

افزایش انگیزه و بکارگیری خلاقیت در جهت افزایش بهره وری در تولید و خدمات با اجرای دستورالعمل تشویقی نظام پیشنهادات

تلاش در جهت افزایش اعتبار واحد تحقیق و توسعه در بیرون از مجتمع به وسیله ارائه مقالات در مجامع علمی، کسب جواز در جشنواره های معتبر و ...

بکارگیری تجارب موفق پروژه های تحقیقاتی جهت ارائه خدمات مشاوره ای به سایر شرکت ها برای حل مشکلات فرآیندی آنها به منظور کسب درآمد برای مجتمع سنگ آهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی

استفاده از پرسنل مجرب، تحصیل کرده، علاقه مند و آشنا به روش تحقیق در واحد های مجتمع و نیز توان تحقیقاتی محققین و اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داخلی یا خارجی در انجام پروژه های تحقیقاتی

بکارگیری و توسعه بانک اطلاعاتی پروژه های تحقیقاتی واحد تحقیق و توسعه جهت ثبت اطلاعات پروژه های تحقیقاتی