بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
اقدامات زیرساختی، توسعه ای، فرهنگی و ...

_ ساخت دبیرستان فاطمه الزهرا در شهر سنگان

_ مشارکت در ساخت هنرستان شبانه روزی جوار معدن سنگان

_ مشارکت با سرمایه گذاران منطقه و وزارت راه و شهرسازی در احداث باند دوم محور سنگان - تربت حیدریه به طول 143 کیلومتر (لازم به ذکر است  21 کیلومتر محور خواف – سلامی با مشارکت ایمیدرو و وزارت راه و شهرسازی احداث و در حال بهره برداری می باشد)

 

 

 

about us