بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
اخبار

1399/12/18

جلسه معاونت فنی و بهره برداری مجتمع سنگان با پرسنل شاغل در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی برگزار گردید

جلسه معاونت فنی و بهره برداری مجتمع سنگان با پرسنل شاغل در واحد آزمایشگاه و کنترل کیفی برگزار گردید

ادامه مطلب

1399/12/18

اعزام ماشین آلات امداد و نجات مجتمع سنگ آهن سنگان به گمرک دوغارون تایباد

اعزام ماشین آلات امداد و نجات مجتمع سنگ آهن سنگان به گمرک دوغارون تایباد

ادامه مطلب

1399/12/18

جلسه بررسی و تعیین راهبردهای فضای سبز معدن برگزار گردید

جلسه بررسی و تعیین راهبردهای فضای سبز معدن برگزار گردید

ادامه مطلب

1399/12/18

برگزاری جلسه برنامه ها و اهداف واحدهای مجتمع سنگان در سال 1400 با حضور مهندس جعفری

برگزاری جلسه برنامه ها و اهداف واحدهای مجتمع سنگان در سال 1400 با حضور مهندس جعفری

ادامه مطلب

1399/12/18

ورود اتاقک شبیه ساز رانندگی دامپ تراک جهت آموزش و صلاحیت سنجی رانندگان به مجتمع سنگ آهن سنگان

ورود اتاقک شبیه ساز رانندگی دامپ تراک جهت آموزش و صلاحیت سنجی رانندگان به مجتمع سنگ آهن سنگان:

ادامه مطلب

1399/12/18

دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس با مهندس جعفری

دیدار رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس با مهندس جعفری

ادامه مطلب

1399/12/18

دیدار مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهندس جعفری

دیدار مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران با مهندس جعفری

ادامه مطلب