بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
افتتاح دفتر گزینش مجتمع سنگ آهن سنگان

به گزارش روابط عمومی مجتمع، مراسم افتتاح دفتر گزینش  با حضور حسن جعفری  و دکتر علی آبادیان مدیر هسته گزینش در ساختمان اداری مجتمع سنگ آهن سنگان برگزار گردید.

 

 

 

 

about us

1400/10/27