بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
آغاز واکسیناسیون نیروهای مجتمع سنگ آهن سنگان

با پیگیری و هماهنگی صورت گرفته برای حفظ و ارتقاء سلامت عمومی همکاران و مبارزه با کرونا، عملیات واکسینه کردن نیروهای شاغل در مجتمع سنگ آهن سنگان آغاز شد.

 به گزارش روابط عمومی مجتمع، پیگیری های واحد HSEE مجتمع از مبادی مختلف جهت تسریع در واکسیناسیون نیروهای معدن نتیجه داد و فردا مورخ 23 شهریور ماه اولین گروه از شاغلین مجتمع سنگ آهن سنگان نوبت اول واکسن خود را دریافت می نمایند.

مدير مجتمع سنگ آهن سنگان در این راستا گفت: واحد HSEE اقدامات گسترده بهداشتی و کنترلی برای جلوگیری از شیوع بیماری و حفظ سلامت همکاران در مجتمع را انجام می دهد.

ایشان افزودند: دریافت واکسن به عنوان یک مطالبه جدی همواره در دستور کار مجموعه بوده است که خوشبختانه با همکاری دستگاه های مرتبط و با هماهنگی شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواف زیرساخت های مربوطه آماده گردید که واکسیناسیون نیروهای معدنی با تزریق واکسن نوبت اول گروه نخست آغاز میگردد.

مهندس جعفری در پایان گفت: روند واکسیناسیون تا اتمام واکسینه شدن تمامی نیروها ادامه خواهد یافت.

about us

1400/06/22