بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
صدور ۵ پروانه اکتشافی در محدوده های سنگان

صدور ۵ پروانه اکتشافی در محدوده های سنگان/ مجموع پروانه های اکتشافی سنگان طی امسال به 9 فقره رسید

در راستای انجام عملیات اکتشافی در پهنه سنگان، تعداد پنج فقره پروانه اکتشافی برای محدوده های مجتمع سنگ آهن سنگان، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی صادر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع، مجموع پروانه های اکتشافی صادر شده مجتمع سنگ آهن سنگان از ابتدای سال‌ جاری تاکنون به ۹ فقره رسیده است و عملیات اکتشاف مرحله شناسایی و پی جویی در دو محدوده آغاز و برای سایر محدوده ها نیز به زودی آغاز خواهد شد.

اکتشاف در 4 محدوده سنگان

این محدوده ها در شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و زاوه قراردارد، همچنین مراحل اخذ ۱۰ فقره پروانه اکتشاف دیگر از محدوده های پهنه سنگان نیز در دستور کار واحد اکتشاف مجتمع سنگان قرار دارد.
امید می رود، انجام عملیات اکتشافی در محدوده های مورد نظر، منجر به کشف ذخایر جدید شود.

about us

1400/06/06