بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
پیام علی رسولیان مدیریت مجتمع سنگ آهن سنگان در پی شهادت آیت الله رئیسی وهمراهان ایشان

پیام علی رسولیان مدیریت مجتمع سنگ آهن سنگان در پی شهادت آیت الله رئیسی وهمراهان ایشان

about us

1403/03/12