بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید شبانگاهی از عملیات حمل و بارگیری پیمانکاران گروه «الف» و «ب»

  به گزارش روابط عمومی مجتمع، دکتر رسولیان پس از بررسی میدانی روند اقدامات یکی از مهم‌ّترین بنگاه های اقتصاد ملی در زنجیره فولاد کشور گفت: قرارگرفتن در زُمرۀ بزرگترین تولیدکنندگان کنسانتره و گندله‌سازی و اشتغال بیش از 10 هزار نفر در منطقه صنعتی معدنی سنگان از جملۀ نقاط تمایز این منطقه است.

about us

1402/11/19