بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان برگزار شد

  به گزارش روابط عمومی مجتمع، جلسه شورای مدیران مجتمع با حضور دکتر رسولیان مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان، معاونین و مدیران مجتمع برگزار شد.  این جلسه با محوریت معرفی اجمالی واحدهای مجتمع سنگان برگزار شد و دکتر رسولیان بر هم اندیشی و تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت در حوزه های مختلف عملیاتی و ستادی تاکید کرد.

about us

1402/11/19