بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
با صدور حکمی از سوی موثقی نیا؛ آقاجانلو، قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی رئیس هیات عامل ایمیدرو شد

با صدور حکمی از سوی موثقی نیا؛ آقاجانلو، قائم مقام و مشاور ارشد اجرایی رئیس هیات عامل ایمیدرو شد.

about us

1402/11/15