بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
پوستر ترویج و توسعه فرهنگ بهره وری مطابق با مدل بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران ویرایش ۱۴۰۲ (واحد تحقیق و توسعه مجتمع سنگ آهن سنگان بهمن ماه ۱۴۰۲)

پوستر ترویج و توسعه فرهنگ بهره وری مطابق با مدل بهره‌وری معادن و صنایع معدنی ایران ویرایش ۱۴۰۲ (واحد تحقیق و توسعه مجتمع سنگ آهن سنگان بهمن ماه ۱۴۰۲)

about us

1402/11/10