بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید وزیر صمت از مجتمع سنگ آهن سنگان

به گزارش روابط عمومی مجتمع، دکتر فاطمی امین وزیر صمت طی سفر خود به استان خراسان رضوی از معادن مجتمع سنگ آهن سنگان بازدید کرد. دکتر فاطمی امین طی بازدید از معادن سنگان دیداری هم با کارکنان معدن ققنوس داشت .

 

 

 

about us

1401/01/14