بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
استخراج سنگ آهن در سنگان به 16.5 میلیون تن رسید

به گزارش روابط عمومی ، این میزان عملیات استخراج ماده معدنی فراتر از برنامه بوده است به طوریکه پیش از این استخراج 15 میلیون تن سنگ تا پایان بهمن ماه امسال هدفگذاری شده بود.
میزان استخراج سنگ در مجتمع سنگ آهن سنگان طی 11 ماهه سال گذشته، 11.9 میلیون تن بوده است.

آمار عملیات استخراج بهمن ماه
میزان استخراج سنگ آهن درمجتمع طی بهمن ماه امسال، یک میلیون و 897 هزار تن بوده است.

آمار باطله برداری
بنابراین گزارش، میزان باطله برداری در معادن سنگان طی 11 ماهه امسال 23 میلیون 667 هزار تن بوده است. عملکرد باطله برداری مجتمع در بهمن ماه سال جاری 2 میلیون و 32 هزار تن ثبت شده است.

about us

1400/12/16