بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
گواهینامه ها

گواهینامه ها

 

1- ایزو 27001 مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

 

 

 

 

2- ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت

 

 

 

3- ایزو 45001 ایمنی شغلی

 

 

 

4- ایزو 14001 سیستم مدیریت محیط زیست

 

 

5- دریافت نشان پیشروان 4 ستاره جایزه بهره وری در سال 98

about us