بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
اهداف و خط مشی

بیانیه های ماموریت، چشم انداز و ارزشها

 

♦بیانیه ماموریت مجتمع سنگ آهن سنگان

اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن با اولویت در منطقه سنگان با استفاده از فن آوری نوین به منظور تامین نیازهای اکتشافی و خوراک مورد نیاز صنایع معدنی داخلی و خارجی با تمرکز بر نیروی انسانی توانمند و استفاده حداکثری از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز علمی.

 

♦بیانیه چشم انداز مجتمع سنگ آهن سنگان

مجتمع سنگ آهن سنگان در نظر دارد به عنوان یک الگوی جهانی در اکتشاف سنگ آهن تیپ اسکارنی و مواد معدنی همراه، یکی از بزرگترین استخراج کنندگان سنگ آهن و یکی از مراکز کشوری در فرآوری سنگ آهن شناخته شود.

 

♦بیانیه ارزشهای سازمانی مجتمع سنگ آهن سنگان

نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمان همواره مورد اکرام و احترام قرار می گیرد و برای ارتقا پایدار دانش، سلامت و بهبود کیفیت زندگی ایشان کوشش می شود.

تلاش برای ایجاد و حفظ روابط حسنه با شرکای راهبردی از جمله مردم و مسئولین منطقه، مشتریان صنعت و سازمانهای قانونی مربوطه سرلوحه تمامی فعالیتهای شرکت است.

ارتقا شرایط ایمنی و بهداشت و رعایت استانداردهای زیست محیطی همواره سرلوحه فعالیتهای مجتمع می باشد.

تقویت پژوهش، خلاقیت و نوآوری همواره صورت می گیرد.

توسعه پایدار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی منطقه سنگان مورد توجه مستمر می باشد.

همواره بهره وری در تمام زنجیره ارزش سازمان مد نظر می باشد.

توسعه توانمند سازی نیروی انسانی متخصص مورد نیاز منطقه سنگان.

about us