بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
کسب مقام سوم انفرادی در پنجمین دوره مسابقات دو و میدانی ایمیدرو و شرکت های زیر مجموعه، توسط جناب آقای دین محمد رسولی از مجتمع سنگ آهن سنگان را تبریک عرض می نماییم.

کسب مقام سوم انفرادی در پنجمین دوره مسابقات دو و میدانی ایمیدرو و شرکت های زیر مجموعه، توسط جناب آقای دین محمد رسولی از مجتمع سنگ آهن سنگان را تبریک عرض می نماییم.

about us

1402/08/21