بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
از سوی دکتر محمد گل‌محمدی، سرپرست مجتمع سنگ‌آهن سنگان به گروه رسانه‌ای پردازش اعلام شد

رشد ۹۴ درصدی در برنامه حفاری اکتشافی مجتمع سنگ‌آهن سنگان

مجتمع سنگ‌آهن سنگان، درنظر دارد با تحقق رشد ۹۴ درصدی در برنامه حفاری اکتشافی نسبت به سال گذشته، بیش از ۱۳ هزار متر حفاری در سال‌جاری انجام دهد.

دکتر محمد گل‌محمدی، سرپرست مجتمع و رییس هیات اجرایی مجتمع سنگ‌آهن سنگان در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش با اعلام این خبر افزود: همت کلیه ابواب جمعی مجتمع در مسیر رشد تولید و ارتقا‌ شاخص های تولیدی بوده که عملکرد ١٠ ماه گذشته هویدای این مهم می باشد.

https://pardazeshnews.ir/pardazeshnews-1833/

about us

1402/08/21