بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
صعود مشترک گروه کوهنوردی مجتمع سنگ آهن سنگان و پایگاه مقاومت بسیج سنگان

صعود مشترک گروه کوهنوردی مجتمع سنگ آهن سنگان و پایگاه مقاومت بسیج سنگان، گرامیداشت هفته دفاع مقدس به ارتفاعات دردوی جمعه ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

about us

1402/07/09