بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
گزارش تصویری بازدید اختصاصی معاون وزیر و ریاست سازمان ایمیدرو از مجموعه معادن دولتی، کارگاه های پیمانکاران استخراج و فرآیند آتشباری در پهنه صنعتی معدنی سنگان

گزارش تصویری بازدید اختصاصی معاون وزیر و ریاست سازمان ایمیدرو از مجموعه معادن دولتی، کارگاه های پیمانکاران استخراج و فرآیند آتشباری در پهنه صنعتی معدنی سنگان

about us

1402/06/27