بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
یادگار خدمت ...

همزمان با سفر دو روزه معاون محترم وزیر و ریاست سازمان ایمیدرو به مجتمع سنگ آهن سنگان و به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز، تمبر یاد بود خدمت توسط ایشان و هیات همراه توشیح و در ستاد مجتمع ثبت گردید.

about us

1402/06/26