بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
جلسه هم اندیشی شورای تأمین شهرستان خواف با معاون وزیر و ریاست سازمان ایمیدرو برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مجتمع، در این جلسه اعضای شورای تامین موارد مختلف حوزه شهرستان بخصوص لزوم تسریع در تکمیل بزرگراه سنگان - تربت حیدریه را مطرح نمودند. مهندس موثقی نیا معاون وزیر و ریاست سازمان ایمیدرو نیز ضمن تایید ضرورت مشارکت کلیه ارکان معدنی موجود در پهنه، اظهار نمود که وزارت راه و شهرسازی نیز بایستی به طور کامل به تعهدات خود عمل نماید. وی درخصوص تعریف مدل جدید جهت تسریع در تکمیل این پروژه نیز دستورات لازم را صادر نمودند.

about us

1402/06/24