بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید معاون وزیر و ریاست معزز سازمان ایمیدرو از مجتمع سنگ آهن سنگان

با توجه به اهمیت مجتمع سنگ آهن سنگان در تامین کلوخه کارخانجات فولاد کشور و با هدف تسریع فرآیندهای تولید، معاون وزیر و ریاست سازمان ایمیدرو، جناب آقای مهندس موثقی نیا و هیأت همراه از مجتمع سنگ آهن سنگان و کارخانجات مستقر در پهنه بازدید نمودند.

about us

1402/06/23