بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید سرپرست مجتمع سنگ آهن سنگان از معادن گروه الف و ب و سکوهای تحویل کلوخه سنگ آهن به سرمایه گذاران

به گزارش روابط عمومی مجتمع، در این بازدید که با حضور دکتر گل محمدی سرپرست مجتمع و رئیس هیأت اجرایی، معاونین، مدیران مجتمع و پيمانکاران گروه الف و ب برگزار گردید، از نزدیک آخرین وضعیت استخراج و دامپ های تحویل کلوخه سنگ آهن به سرمایه گذاران بررسی و دستورات لازم برای ارتقاء وضعیت تولید و تحویل کلوخه سنگ آهن صادر گردید.

about us

1402/06/18