بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
از برندگان فراخوان عکاسی تولید محتوای کتاب "پهنه ی صنعتی - معدنی سنگان، نگین اقتصادی ایران" تقدیر بعمل آمد

 به گزارش روابط عمومی مجتمع، مسابقه عکاسی با هدف تصویرگری از سرشت طبیعت نهفته ی سنگان در جهت چاپ کتاب "پهنه ی صنعتی - معدنی سنگان، نگین اقتصادی ایران" برگزار گردید که در این بین آقایان مهندس عبدالواحد موحدی و عبدالکريم رضوانی برندگان این مسابقه اعلام شدند و با اهدا لوح و هدایایی از آنها تقدیر بعمل آمد.

 شایان ذکر است عکس های برتر انتخابی در کتاب فوق به ثبت خواهد رسید.

about us

1402/02/30