بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید سرپرست مجتمع از حاشیه شهر سنگان در معیت فرمانده بسیج عشایر استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی مجتمع، دکتر گل محمدی سرپرست محترم مجتمع سنگ آهن سنگان به همراه فرمانده محترم بسیج عشایر استان خراسان رضوی از حاشیه شهر سنگان بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدید که با هدف بررسی مشکلات و معضلات این منطقه انجام شد دکتر گل محمدی در جهت بهبودی شرایط بهداشتی و دیگر موارد قول مساعدت و همکاری را دادند.

 

about us

1402/02/30