بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
جلسه پایش برنامه ها و بودجه سال 1402 مجتمع سنگ آهن سنگان برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی مجتمع، در این جلسه که به اتفاق کلیه معاونین، مدیران و مشاورین در حضور مدیریت محترم مجتمع و رئیس هیأت اجرایی برگزار گردید، کلیه پروژه ها، برنامه ها، خرید و خدمات مورد نیاز واحدهای مختلف در سال 1402 براساس بودجه پیشنهادی سال جاری بررسی و اولویت بندی گردید.

about us

1402/02/27