بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
جلسه شورای مدیران مجتمع سنگ آهن سنگان با محوریت بررسی و ارزیابی پروژه های اجرایی مجتمع برگزار گردید

در این جلسه که به اتفاق کلیه مشاورین، معاونین و مدیران در حضور مدیریت محترم مجتمع و رئیس هیأت اجرایی برگزار گردید، میزان پیشرفت پروژه های مجتمع سنگان مورد ارزیابی قرار گرفت و دکتر گل محمدی دستورات لازم در جهت سرعت پیشرفت این پروژه ها را صادر نمودند.

about us

1402/02/16