بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
دیدار خانواده شهدا با مهندس جعفری

به گزارش روابط عمومی مجتمع، خانواده شهدای شاغل در مجتمع سنگان با مهندس جعفری دیدار نمودند. در این جلسه مدیریت مجتمع به ایراد سخنانی درخصوص مقام والای شهادت پرداختند.

about us

1400/03/26