بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
گزارش عملکرد استخراج واحد معدن مجتمع سنگان

به گزارش روابط عمومی مجتمع، گزارش عملکرد سه ماهه واحد معدن مجتمع سنگ آهن سنگان به پیوست می باشد.

گزارش عملکرد

about us

1400/03/26