بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
انتصاب

به گزارش روابط عمومی مجتمع، طی حکمی از سوی مدیریت محترم مجتمع، دکتر تقوایی به عنوان  معاونت اقتصادی و منابع انسانی منصوب گردید و از  آقای مهندس بادوست به خاطر زحماتشان طی مدت سرپرستی آن معاونت تقدیر به عمل آمد.

 

 

about us

1401/07/12