بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
آغاز عملیات احداث ساختمان بانک تجارت

به گزارش روابط عمومی، عملیات احداث ساختمان بانک تجارت در مجتمع سنگ آهن سنگان صبح امروز آغاز شد.

about us

1401/06/22