بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
انتصاب

به گزارش روابط عمومی مجتمع، طی حکمی از سوی مدیریت محترم مجتمع مهندس مصطفی نقی زاده به عنوان  معاونت فنی و بهره برداری منصوب گردید و از زحمات آقای دکتر کرمانی تقدیر و به عنوان مشاور ویژه مدیریت مجتمع منصوب گردید.
 

 

 

 

 

 

 

about us

1401/03/12