بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
آغاز هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد

آغاز هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد

about us

1400/06/02