بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت آموزش همکاران واحد HSEE و شروع پایش سلامت

به گزارش روابط عمومی مجتمع، نماینده دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت آموزش همکاران واحد ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژِی و هچنین شروع پایش سلامت در این مجتمع حاضر شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about us

1400/04/27