بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
بازدید نماینده مردم شریف شهرستان چناران در مجلس شورای اسلامی از مجتمع سنگ آهن سنگان

به گزارش روابط عمومی مجتمع، دکتر امامی نماینده محترم مردم شریف شهرستان چناران در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از مجتمع معادن سنگ آهن سنگان بازدید نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about us

1400/04/22