بخش معدن از ظرفیتهای مهم کشور است، به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است. مقام معظم رهبری مد ظله العالی
مجتمع سنگان
فراخوان دریافت پیشنهاد در حوزه انرژِی های تجدیدپذیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about us

1400/03/26