شماره : 95-4
موضوع : نگهداری فضای سبز
آخرین مهلت فروش اسناد : 95/05/16
آخرین مهلت تحویل اسناد :
نتیجه :
متن آگهی :

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

مجتمع سنگ آهن سنگان

(فراخوان مناقصه عمومی عمومی)

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- مجتمع سنگ آهن سنگان (واقع در 280 کیلو متری جنوب شرقی مشهد و 36 کیلو متری شهرستان خواف) در نظر دارد مناقصات ذیل را برگزار نماید

کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند با در نظر داشتن شرایط و موارد مندرج در اسناد مناقصه  نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.

1-     شرح مناقصات  به شرح جدول ذیل:

ردیف شرح قیمت پایه
1 پروژه راهبری و انجام عملیات مانور و آرایش قطارها جهت بارگیری و حمل سالیانه 1.5 میلیون تن سنگ آهن و کنسانتره ، تعمیر و نگهداری خطوط داخلی،علائم و ارتباطات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و نگهداری فضای سبز ایستگاه راه آهن اختصاصی مجتمع سنگ آهن سنگان 21،926،000،000
2 واگذاری(نگهداری) فضای سبز موجود در مجموعه مجتمع سنگ آهن سنگان 277،000،000
3 بکار گیری و استفاده از لودر و بیل مکانیکی جهت بارگیری مجتمع  سنگ آهن 6،250،000،000

2-     زمان فروش اسناد:

 اسناد مناقصه همه روزه از تاریخ 95/05/11 لغایت 95/05/16 به جز ایام تعطیل در ساعات اداری به فروش می رسد.

3-     محل فروش اسناد:

-         تهران ، خیابان سهروردی  شمالی، خیابان هویزه شرقی، شماره33، مجتمع سنگ آهن سنگان،            تلفن: 81492160-021

-         مشهد، خیابان کوهسنگی،بین کوهسنگی 19و21، پلاک 377، تلفن: 38427008-051

 

متقاضیان خرید جهت هر مناقصه می بایست  در مهلت مقرر با در دست د اشتن معرفی نامه و فیش واریزی به مبلغ 1،000،000ریال به حساب شماره 109096709009 بانک ملی به نام سازمان توسعه و نوسازی معـادن و صنـایع معـدنی ایران مجتمع سنگ آهن سنگان به آدرس های فوق مراجعه نمایند.

4-     مهلت ارسال پیشنهاد:

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات،پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/05/27 می باشد و پیشنهادات بعد از ساعت و تارخ مقرر و اعلامی قابل دریافت و پذیرش نمی باشد .

 

5-     زمان و مکان بازگشایی اسناد :

روز شنبه مورخ 30/95/05 ساعت 14 در محل بعدازظهردرتهران – میدان فردوسی –خیابان سپهبد قرنی- نبش کوچه شریف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سنگ آهن سنگان)

 

مجتمع سنگ آهن سنگان