09/12/1399

سال 1399 سال جهش تولید          ...          بخش معدن، از ظرفیتهای مهم کشور است. به بازار نفت نمی شود اعتماد کرد، باید به فکر جایگزین باشیم که بهترین جایگزین بخش معدن است       مقام معظم رهبری      

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر