24/01/1400

حمایت از کالای ایرانی         

پژوهش و تحقیقات

امروزه گسترش فعالیت های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک در محیط سازمان ها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات و انجام تحقیقات امکان پذیر نیست. در نتیجه اطلاعات حاصل از پروژه های تحقیقاتی به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمانی مطرح است. در مجتمع سنگ آهن سنگان نیز پروژه های تحقیقاتی گسترده ای اجرا می گردد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد.

 

دستاوردهای پژوهشی مجتمع سنگان

پروژه های  غیر دانشجویی  انجام شده

 

طراحی راهبردی محدوده نهایی پیت بهینه در آنومالی غربی معادن سنگ آهن سنگان با احتساب عدم قطعیت Fe/FeO

مدیریت آب مبتنی بر تغییر الگوی زهکشی و آبکشی معادن سنگ آهن سنگان

امکانسنجی فرآوری دپوهای کم عیار به روش خشک

اجرای طرح مگنتومتری در محدوده باغک تا دردوی (محدوده آنومالیهای مرکزی) معدن سنگ آهن سنگان خراسان

اجرای آتشباری پاوردک در معادن سنگ آهن سنگان

طراحی محیطی اکوپارک صنعتی در مجتمع سنگ آهن سنگان

ارزیابی کانی سازی سطحی و عمقی آهن در آنومالیهای شرقی معادن سنگان با استفاده از روش مگنتومتری

امکانسنجی بهینه سازی مدار بازیابی آب در کارخانه تولید کنسانتره

بهینه سازی فرآوری و پرعیار سازی واحد دانه بندی شماره 5 مجتمع سنگ آهن سنگان

ارائه روشی برای مدلسازی ژئومتالورژیکی در آنومالی دردوی معدن سنگ آهن سنگان

اجرای طرح ژئوشیمی، پتروژنز، کانه زائی آهن و شناسایی عناصر نادر خاکی توده های نفوذی واقع در کمربند ولکانوپلوتونی خواف-تربت حیدریه

مدلسازی 3 بعدی شکستگیها و تحلیل پایداری معادن غربی و مرکزی سنگان

اجرای طرح کاهش الودگی محیط زیستی، کنترل الاینده ها و رعایت ملاحظات زیستی سنگ اهن سنگان،1394

اجرای طرح کاهش الودگی هوای مجتمع سنگ اهن سنگان

 

 

 

پروژه های غیر دانشجویی در حال بررسی

 

رابطه بین فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مجتمع سنگ آهن سنگان

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و سیستم پاداش کارانه در مجتمع سنگ آهن سنگان

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد واحدها بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC)

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در مجتمع سنگ آهن سنگان

مطالعات امکانسنجی استفاده از فناوری اتوماسیون در معادن سنگ آهن سنگان

طراحی و ساخت سنگ شکن بسیار ریز دانه

طراحی و ساخت جدا کننده  مغناطیسی صفحه ای شدت پایین خشک

طراحی و ساخت جداکننده  مغناطیسی غلتکی شدت بالا خشک

طرح احداث آزمایشگاه جامع در مجتمع سنگ آهن سنگان

اتشباری توده B به روش انقطاع هوایی

 

 

 

پایان نامه های دانشجویی انجام شده

بررسی وضعیت و بهینه سازی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

بررسی وضعیت و بهینه سازی مدار آسیاکنی ثالثیه کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

بهینه سازی عوامل موثر بر پارامترهای عملیاتی مدار فلوتاسیون کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

برنامه ریزی تولید در آنومالی A معادن سنگ آهن سنگان

برنامه ریزی تولید در آنومالی B معادن سنگ آهن سنگان

ارزیابی توسعه پایدار در معدنکاری روباز-مطالعه موردی معادن سنگ آهن سنگان

تخمین پارامترهای هندسی توده سنگ درزه دار ناهمگن با استفاده از تکنیک های زمین اماری- مطالعه موردی انومالی c سنگان

تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن با استفاده از روش های تحلیلی و تجربی

مقایسه میزان ارتباط شاخص های استرس گرمایی در کارگران معادن روباز

افزایش کارآیی تیکنرهای باطله کارخانه کنسانتره فرآوری سنگ آهن سنگان

شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری محصولات فرآوری شده سنگ آهن در مجتمع سنگ آهن سنگان

تحلیل پایداری شیب معادن سنگ آهن سنگان (توده C شمالی) به روش عددی

تفسیر داده های چاه پیمایی و تعیین همبستگی بین خودپذیری مغناطیسی و داده های آنالیز شیمیایی موجود در توده معدنی سنگ آهن سنگان

سنگ شناسی ،کانی سازی وژئوشیمی محدوده بین باغک و Cشمالی

کانی شناسی ، زمین گرما سنجی و ژنز کانسار سنگ آهن سم آهنی(آنومالی شرقی معدن آهن - جنوب شرقی خواف)

تحلیل ساختاری بخش شرقی سنگان محدوده بین آنومالی های باغک وسنجدک

تحلیل ساختاری کانسار cجنوبی معدن سنگان

تهيه مدل بلوكي و تخمين ذخيره آنومالي cجنوبی سنگ آهن سنگان

موقعیت مکانی نحوه تشکیل وارتباط با کانی سازی مگنتیت درکانیهای پیروتیت وسیدریت درآنومالیهای مرکزی وغربی معدن سنگ آهن سنگان خواف

زمین شناسی ، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی سنجدک II، و IIIشرق معدن سنگان

زمین شناسی ، کانی سازی ،ژئو شیمی وپترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگان

 زمین شناسی،پتروگرافی،ژئو شیمی وکانی سازی سنجدک III، آنومالی  شرقی  سنگان

ارزیابی کانی سازی سطحی وعمقی آهن در محدوده بین آنومالی های باغک ودردوی با استفاده روش مگنتو متری

پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های ساب ولکانیک آنومالیهای C شمالی و جنوبی مجتمع سنگ آهن سنگان و ارتباط آنها

تحلیل حساسیت مدلسازی کانسار سنگ آهن سنگان

بررسی میزان عناصر سنگین وآلودگی های محیط زیست در محدوده معدن دردوی

 

زمین شناسی کانی شناسی ژئوشیمی وژنز کانسار آهن بغل بید جنوب شرق معدن سنگان شرق ایران

ژئوشیمی سیالات کانه ساز و بررسی علل افزایش کانی های سولفیدی در منطقه باغک، معدن سنگ آهن سنگان

 بررسی ژئو شیمیایی وژنتیکی سنگهای آذرین ودگرگونی کانسار آهن سنگان

 مطالعات زمین شناسی ،ژئوشیمی و ژنز کانسار سنگ آهن فرزنه تایباد

 بررسی تاثیر سیستم paperlessدر امور اجرایی

 بررسی زمین شناسی و اکتشافی کانسار دردوی

 کانی شناسی و ژنزآنومالی شرقی کانسار سنگان

 مطالعات ژئو شیمیایی وکانی شناسی توده های cشمالی و باغک کانسار سنگ آهن سنگان

پایان نامه: مهندسی ارزیابی  ذخیره آنومالی A' (تپه قرمز)

پتانسیل یابی ذخایر آهن با استفاده از داده های سنجش از دور  و زئوشیمی در منطقه خواف استان خراسان رضوی

زمین شناسی، سنگ شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی شمال غرب خواف، شمال روستای رزداب

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شرق سنگان و بررسی احتمالی ارتباط آن با کانه زائی

 

 

 

 

پروژه های دانشجویی در حال انجام

 

تحلیل پایداری شیب معادن سنگ آهن سنگان (توده جنوبی) C به روش عددی

بررسی وضعیت زمین شناسی ،سنگ شناسی، کانی شناسی کانسار سنگ آهن شیزن

بررسی منشا پلاسرهای دشت سنگان وتوده B

تاثیرات زیست محیطی معدنکاری منطقه باغک سنگان وروشهای کاهش آلودگی

محاسبه کرنش تجمعی درپهنه برشی شکننده- شکل پذیر برمبنای جابجا شدگی مطالعه موردی:معدن سنگان خواف (شمال شرق ایران)

طرح پژهشی ژئوشیمی،پتروژنز، کانه زایی آهن و شناسایی عناصر نادر خاکی توده های نفوذی واقع در کربند ولکانو پلوتونی خواف-تربت حیدریه(توده های شمال علی آباد دامن و شرق تنگل رزداب)

 

 

 

پژوهش و تحقیقات

امروزه گسترش فعالیت های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژیک در محیط سازمان ها باعث گردیده که آنها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و تغییرات سریع بدون داشتن اطلاعات و انجام تحقیقات امکان پذیر نیست. در نتیجه اطلاعات حاصل از پروژه های تحقیقاتی به عنوان یک منبع بسیار پر ارزش در کنار سایر عوامل موثر در هر سازمانی مطرح است. در مجتمع سنگ آهن سنگان نیز پروژه های تحقیقاتی گسترده ای اجرا می گردد که برخی از مهمترین آنها به شرح ذیل می باشد.

 

دستاوردهای پژوهشی مجتمع سنگان

پروژه های  غیر دانشجویی  انجام شده

 

طراحی راهبردی محدوده نهایی پیت بهینه در آنومالی غربی معادن سنگ آهن سنگان با احتساب عدم قطعیت Fe/FeO

مدیریت آب مبتنی بر تغییر الگوی زهکشی و آبکشی معادن سنگ آهن سنگان

امکانسنجی فرآوری دپوهای کم عیار به روش خشک

اجرای طرح مگنتومتری در محدوده باغک تا دردوی (محدوده آنومالیهای مرکزی) معدن سنگ آهن سنگان خراسان

اجرای آتشباری پاوردک در معادن سنگ آهن سنگان

طراحی محیطی اکوپارک صنعتی در مجتمع سنگ آهن سنگان

ارزیابی کانی سازی سطحی و عمقی آهن در آنومالیهای شرقی معادن سنگان با استفاده از روش مگنتومتری

امکانسنجی بهینه سازی مدار بازیابی آب در کارخانه تولید کنسانتره

بهینه سازی فرآوری و پرعیار سازی واحد دانه بندی شماره 5 مجتمع سنگ آهن سنگان

ارائه روشی برای مدلسازی ژئومتالورژیکی در آنومالی دردوی معدن سنگ آهن سنگان

اجرای طرح ژئوشیمی، پتروژنز، کانه زائی آهن و شناسایی عناصر نادر خاکی توده های نفوذی واقع در کمربند ولکانوپلوتونی خواف-تربت حیدریه

مدلسازی 3 بعدی شکستگیها و تحلیل پایداری معادن غربی و مرکزی سنگان

اجرای طرح کاهش الودگی محیط زیستی، کنترل الاینده ها و رعایت ملاحظات زیستی سنگ اهن سنگان،1394

اجرای طرح کاهش الودگی هوای مجتمع سنگ اهن سنگان

 

 

 

پروژه های غیر دانشجویی در حال بررسی

 

رابطه بین فرسودگی شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در مجتمع سنگ آهن سنگان

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران و سیستم پاداش کارانه در مجتمع سنگ آهن سنگان

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد واحدها بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC)

استقرار سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران در مجتمع سنگ آهن سنگان

مطالعات امکانسنجی استفاده از فناوری اتوماسیون در معادن سنگ آهن سنگان

طراحی و ساخت سنگ شکن بسیار ریز دانه

طراحی و ساخت جدا کننده  مغناطیسی صفحه ای شدت پایین خشک

طراحی و ساخت جداکننده  مغناطیسی غلتکی شدت بالا خشک

طرح احداث آزمایشگاه جامع در مجتمع سنگ آهن سنگان

اتشباری توده B به روش انقطاع هوایی

 

 

 

پایان نامه های دانشجویی انجام شده

بررسی وضعیت و بهینه سازی مدار آسیاکنی اولیه کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

بررسی وضعیت و بهینه سازی مدار آسیاکنی ثالثیه کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

بهینه سازی عوامل موثر بر پارامترهای عملیاتی مدار فلوتاسیون کارخانه کنسانتره مجتمع سنگ آهن سنگان

برنامه ریزی تولید در آنومالی A معادن سنگ آهن سنگان

برنامه ریزی تولید در آنومالی B معادن سنگ آهن سنگان

ارزیابی توسعه پایدار در معدنکاری روباز-مطالعه موردی معادن سنگ آهن سنگان

تخمین پارامترهای هندسی توده سنگ درزه دار ناهمگن با استفاده از تکنیک های زمین اماری- مطالعه موردی انومالی c سنگان

تحلیل پایداری دیواره نهایی معدن با استفاده از روش های تحلیلی و تجربی

مقایسه میزان ارتباط شاخص های استرس گرمایی در کارگران معادن روباز

افزایش کارآیی تیکنرهای باطله کارخانه کنسانتره فرآوری سنگ آهن سنگان

شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری محصولات فرآوری شده سنگ آهن در مجتمع سنگ آهن سنگان

تحلیل پایداری شیب معادن سنگ آهن سنگان (توده C شمالی) به روش عددی

تفسیر داده های چاه پیمایی و تعیین همبستگی بین خودپذیری مغناطیسی و داده های آنالیز شیمیایی موجود در توده معدنی سنگ آهن سنگان

سنگ شناسی ،کانی سازی وژئوشیمی محدوده بین باغک و Cشمالی

کانی شناسی ، زمین گرما سنجی و ژنز کانسار سنگ آهن سم آهنی(آنومالی شرقی معدن آهن - جنوب شرقی خواف)

تحلیل ساختاری بخش شرقی سنگان محدوده بین آنومالی های باغک وسنجدک

تحلیل ساختاری کانسار cجنوبی معدن سنگان

تهيه مدل بلوكي و تخمين ذخيره آنومالي cجنوبی سنگ آهن سنگان

موقعیت مکانی نحوه تشکیل وارتباط با کانی سازی مگنتیت درکانیهای پیروتیت وسیدریت درآنومالیهای مرکزی وغربی معدن سنگ آهن سنگان خواف

زمین شناسی ، کانی سازی و ژئو شیمی منطقه اکتشافی سنجدک II، و IIIشرق معدن سنگان

زمین شناسی ، کانی سازی ،ژئو شیمی وپترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک I، شرق معدن سنگان

 زمین شناسی،پتروگرافی،ژئو شیمی وکانی سازی سنجدک III، آنومالی  شرقی  سنگان

ارزیابی کانی سازی سطحی وعمقی آهن در محدوده بین آنومالی های باغک ودردوی با استفاده روش مگنتو متری

پترولوژی، پتروگرافی و ژئوشیمی توده های ساب ولکانیک آنومالیهای C شمالی و جنوبی مجتمع سنگ آهن سنگان و ارتباط آنها

تحلیل حساسیت مدلسازی کانسار سنگ آهن سنگان

بررسی میزان عناصر سنگین وآلودگی های محیط زیست در محدوده معدن دردوی

 

زمین شناسی کانی شناسی ژئوشیمی وژنز کانسار آهن بغل بید جنوب شرق معدن سنگان شرق ایران

ژئوشیمی سیالات کانه ساز و بررسی علل افزایش کانی های سولفیدی در منطقه باغک، معدن سنگ آهن سنگان

 بررسی ژئو شیمیایی وژنتیکی سنگهای آذرین ودگرگونی کانسار آهن سنگان

 مطالعات زمین شناسی ،ژئوشیمی و ژنز کانسار سنگ آهن فرزنه تایباد

 بررسی تاثیر سیستم paperlessدر امور اجرایی

 بررسی زمین شناسی و اکتشافی کانسار دردوی

 کانی شناسی و ژنزآنومالی شرقی کانسار سنگان

 مطالعات ژئو شیمیایی وکانی شناسی توده های cشمالی و باغک کانسار سنگ آهن سنگان

پایان نامه: مهندسی ارزیابی  ذخیره آنومالی A' (تپه قرمز)

پتانسیل یابی ذخایر آهن با استفاده از داده های سنجش از دور  و زئوشیمی در منطقه خواف استان خراسان رضوی

زمین شناسی، سنگ شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی شمال غرب خواف، شمال روستای رزداب

پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آذرین شرق سنگان و بررسی احتمالی ارتباط آن با کانه زائی

 

 

 

 

پروژه های دانشجویی در حال انجام

 

تحلیل پایداری شیب معادن سنگ آهن سنگان (توده جنوبی) C به روش عددی

بررسی وضعیت زمین شناسی ،سنگ شناسی، کانی شناسی کانسار سنگ آهن شیزن

بررسی منشا پلاسرهای دشت سنگان وتوده B

تاثیرات زیست محیطی معدنکاری منطقه باغک سنگان وروشهای کاهش آلودگی

محاسبه کرنش تجمعی درپهنه برشی شکننده- شکل پذیر برمبنای جابجا شدگی مطالعه موردی:معدن سنگان خواف (شمال شرق ایران)

طرح پژهشی ژئوشیمی،پتروژنز، کانه زایی آهن و شناسایی عناصر نادر خاکی توده های نفوذی واقع در کربند ولکانو پلوتونی خواف-تربت حیدریه(توده های شمال علی آباد دامن و شرق تنگل رزداب)

 

 

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر