08/12/1399

حمایت از کالای ایرانی         

تحقیق و توسعه

معرفی واحد تحقیق و توسعه

ارگانی لازم و حیاتی برای تمام سازمان هایی است که قصد حضور فعال در بازارهای داخلی و خارجی و رقابت در سطح داخلی و بین المللی را دارد و تحقیقات توسعه ای و کاربردی را در موارد ذیل انجام می دهد:

 

جذب، تطبیق، اصلاح، نوآوری و توسعه فن آوری.

 

مدیریت ضایعات و کاهش آلاینده ها.

 

بهینه سازی فرآیندها با تاکید بر ارتقاء سطح اتوماسیون.

 

طراحی محصولات جدید با در نظر داشتن مزیت های کاربردی آن.

 

بهینه سازی مصرف انرژی.

 

Research and development یا به اختصار R & D اصطلاحی است که توسط 30 کشور پیشرفته دنیا شکل گرفته به اختصار "OECD" که مخفف Organization for economic co _ operation and development  می باشد و فعالیت سازنده آن از یک نگاه سیستماتیک افزایش دانش و آگاهی انسان ها و فرهنگ اجتماعی و عمومی می باشد تا از طریق طراحی محصولات جدید در شرکت های مختلف رفاه بشری توسعه یابد.

 

پیش نیازهای واحد تحقیق و توسعه:

 

باور و اعتقاد مدیر ارشد و مدیران به تحقیق و توسعه

 

سازماندهی یا سیاستگذاری و مدیریت صحیح

 

باور به اینکه سرمایه گذاری R & D به معنای افزایش تولید و بهره وری می باشد

 

اعمال مدیریت مشارکتی و تفویض اختیار

 

سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه

 

جذب و نگهداری متخصصین متفکر و ماهر

 

ایجاد سازمان هوشمند و یادگیرنده

 

ثبات مدیران و متخصصین واحد R & D

 

اعتماد و احترام کل سازمان به فعالیت های تحقیق و توسعه

 

سهیم شدن محققان و کلیه نیروهای انسانی در سود آوری محصولات جدید

 

 

 

استراتژی و سیاست های واحد تحقیق و توسعه

 

ایجاد ارتباط موثر و پیوسته بین واحد تحقیق و توسعه و واحدهای بهره برداری و فرآیندی در جهت تعالی سیاست های مجتمع، افزایش تولید و رفع تنگناهای فرآیندی

 

حمایت از نظام پژوهشی شرکت از طریق حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد به بالا و مقالاتی که در مسیر تعالی اهداف واحد تحقیق و توسعه تعریف شده اند

 

تقویت ارتباط موثر میان مجتمع و دانشگاه، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و گسترش انتقال اطلاعات، دانش و فناوری به مجتمع

 

تدوین اولویت های پژوهشی به منظور تقویت زیرساخت های پژوهشی و هدفدار نمودن پژوهش ها در جهت رفع مشگلات و تنگناها و تداوم تولید و ... در مجتمع

 

تعیین کمیته و تیم های پژوهشی و سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات شورای پژوهشی مجتمع به صورت منظم

 

بررسی و داوری دقیق طرح های پیشنهادی مطابق با مقررات و دستورالعمل اجرایی (نظام نامه(

نظارت بر اجرای پروژه های تحقیقاتی