08/12/1399

اقتصاد مقاومتی، تولید _ اشتغال          ...          دهم تیرماه، روز ملی صنعت و معدن گرامی باد        روابط عمومی مجتمع          ...         

روز بزرگداشت صنعت و معدن

يك خطا رخ داد.
خطا: روز بزرگداشت صنعت و معدن در حال حاضر مقدور نمی باشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر