19/12/1399

 اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

آزمایشگاه

یکی از اولین بخشهای ایجاد شده در مراکز معدنی و صنعتی آزمایشگاه می باشد که وظیفه انجام آنالیزهای مختلف و تستهای گوناگون بر روی نمونه های مواد اولیه و مواد تولید شده را برعهده دارد.

آزمایشگاه به صورت کلی دارای دو بخش شیمی و کانه آرایی می باشد.

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی شامل بخشهای زیر می باشد

آزمایشگاه شیمی کلاسیک( شیمی تر)

آزمایشگاه  شیمی دستگاهی

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه موارد ویژه

واحد کالیبراسیون

 

 

آزمایشگاه کانه آرایی

آزمایشگاه کانه آرایی شامل دو بخش عمده آماده سازی نمونه و کانه آرایی می باشد

آماده سازی نمونه

کانه آرایی

 

 

منابع انسانی

 

واحد آزمایشگاه در این مجتمع و به صورت کلی در هر صنعتی یکی از بخشهای تخصصی موجود می باشد که پیچیدگیهای فعالیتهای آزمایشگاهی و حساسیت و دقت این امور برخورداری از نیروی آموزش دیده تخصصی را ایجاب می کند. در این راستا آزمایشگاه دارای بیست نفر نیرو می باشد که از این تعداد پنج نفر تحصیلات دیپلم فنی، شش نفر مدرک کارشناسی ، هفت نفر مدرک کارشناسی ارشد و دو نفر دانشجوی دکتری تخصصی شیمی میباشند.

 

تجهیزات آزمایشگاه

با توجه به حجم بالای فعالیت آزمایشگاه،  این واحد از گستره وسیعی از تجهیزات و دستگاهها به منظور پاسخگویی به فعالیتهای روزافزون مجتمع استفاده می کند.

 

 

مواد شیمیایی

واحد آزمایشگاه از برترین مواد شیمیایی تولید داخل و خارج، به منظور افزایش دقت و صحت آزمایشات بهره می برد.

 

 

 

تجهیزات  عمومی

 

همانند تمام واحد های مشابه بخش عمده ای از فعالیتهای آزمایشگاهی با استفادده از تجهیزات عمومی آزمایشگاه شامل ظروف شیمیایی مختلف هات پلیتها، هودهای آزمایشگاهی، کوره ها و آون های مختلف و غیره بهره می برد که با انجام دوره ای مدون کالیبراسیون چک و تایید می شوند.

 

 

دستگاه های آنالیز مواد

 

دستگاه جذب اتمی، دستگاه اندازه گیری لکو، UV-VIS اسپکتروسکوپی و غیره شماری از دستگاههای موجود جهت آنمالیز مواد در آزمایشگاه می باشد.

 

آنالیزهای در حال انجام

آنالیز های شیمیایی

با توجه به فعالیت عمده مجتمع در فرایند اکتشاف، استخراج، و فرآوری سنگ آهن عموما آنالیزهای آزمایشگاه معطوف به این موارد می باشد که از اهم آنان می توان به آنالیزهای زیر اشاره کرد .

عیار آهن

درصد اکسید آهن  

گوگرد

فسفر

سیلیس

منیزیم

کلسیم

LOI 

آلومینیم

 

 

تستهای  فیزیکی

تستهای فیزیکی عموما به جهت شبیه سازی و افزایش دقت و بهینه سازی فرآینده استفاده می شود که بخشی از آن شامل تستهای زیر میباشد.

آنالیز ابعادی

درصد رطوبت

درصد بازیابی مغناطیسی

جدایش مغناطیسی

وزن مخصوص

دانسیته پالپ و درصد ذرات جامد

تست فلوتاسیون

تعیین سطح مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

یکی از اولین بخشهای ایجاد شده در مراکز معدنی و صنعتی آزمایشگاه می باشد که وظیفه انجام آنالیزهای مختلف و تستهای گوناگون بر روی نمونه های مواد اولیه و مواد تولید شده را برعهده دارد.

آزمایشگاه به صورت کلی دارای دو بخش شیمی و کانه آرایی می باشد.

آزمایشگاه شیمی

آزمایشگاه شیمی شامل بخشهای زیر می باشد

آزمایشگاه شیمی کلاسیک( شیمی تر)

آزمایشگاه  شیمی دستگاهی

آزمایشگاه آب و فاضلاب

آزمایشگاه موارد ویژه

واحد کالیبراسیون

 

 

آزمایشگاه کانه آرایی

آزمایشگاه کانه آرایی شامل دو بخش عمده آماده سازی نمونه و کانه آرایی می باشد

آماده سازی نمونه

کانه آرایی

 

 

منابع انسانی

 

واحد آزمایشگاه در این مجتمع و به صورت کلی در هر صنعتی یکی از بخشهای تخصصی موجود می باشد که پیچیدگیهای فعالیتهای آزمایشگاهی و حساسیت و دقت این امور برخورداری از نیروی آموزش دیده تخصصی را ایجاب می کند. در این راستا آزمایشگاه دارای بیست نفر نیرو می باشد که از این تعداد پنج نفر تحصیلات دیپلم فنی، شش نفر مدرک کارشناسی ، هفت نفر مدرک کارشناسی ارشد و دو نفر دانشجوی دکتری تخصصی شیمی میباشند.

 

تجهیزات آزمایشگاه

با توجه به حجم بالای فعالیت آزمایشگاه،  این واحد از گستره وسیعی از تجهیزات و دستگاهها به منظور پاسخگویی به فعالیتهای روزافزون مجتمع استفاده می کند.

 

 

مواد شیمیایی

واحد آزمایشگاه از برترین مواد شیمیایی تولید داخل و خارج، به منظور افزایش دقت و صحت آزمایشات بهره می برد.

 

 

 

تجهیزات  عمومی

 

همانند تمام واحد های مشابه بخش عمده ای از فعالیتهای آزمایشگاهی با استفادده از تجهیزات عمومی آزمایشگاه شامل ظروف شیمیایی مختلف هات پلیتها، هودهای آزمایشگاهی، کوره ها و آون های مختلف و غیره بهره می برد که با انجام دوره ای مدون کالیبراسیون چک و تایید می شوند.

 

 

دستگاه های آنالیز مواد

 

دستگاه جذب اتمی، دستگاه اندازه گیری لکو، UV-VIS اسپکتروسکوپی و غیره شماری از دستگاههای موجود جهت آنمالیز مواد در آزمایشگاه می باشد.

 

آنالیزهای در حال انجام

آنالیز های شیمیایی

با توجه به فعالیت عمده مجتمع در فرایند اکتشاف، استخراج، و فرآوری سنگ آهن عموما آنالیزهای آزمایشگاه معطوف به این موارد می باشد که از اهم آنان می توان به آنالیزهای زیر اشاره کرد .

عیار آهن

درصد اکسید آهن  

گوگرد

فسفر

سیلیس

منیزیم

کلسیم

LOI 

آلومینیم

 

 

تستهای  فیزیکی

تستهای فیزیکی عموما به جهت شبیه سازی و افزایش دقت و بهینه سازی فرآینده استفاده می شود که بخشی از آن شامل تستهای زیر میباشد.

آنالیز ابعادی

درصد رطوبت

درصد بازیابی مغناطیسی

جدایش مغناطیسی

وزن مخصوص

دانسیته پالپ و درصد ذرات جامد

تست فلوتاسیون

تعیین سطح مخصوص

 

 

 

 

 

 

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر