حالت نمایش: نمایش کنترل پانل؟ بيشينه 
08/12/1399

سرمایه گذاران

 

 


 

 اپال پارسیان سنگان

 

5 میلیون تن کنسانتره (2/6 میلیون تن در حال بهره برداری)

5 میلیون تن گندله

 

 

مجتمع فولاد مبارکه

 

5 میلیون تن کنسانتره

5 میلیون تن گندله

 

www.msc.ir

 

مجتمع فولاد خراسان

 

2/5 میلیون تن کنسانتره

 

www.khorasansteel.com

 

 

فولاد شرق کاوه


2/5 میلیون تن کنسانتره

2/5 میلیون تن گندله

 

www.eaststeelco.com

 

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

 

2/5 میلیون تن کنسانتره

2/5 میلیون تن گندله

 

www.nimidco.com

 

 

 

 


 

 اپال پارسیان سنگان

 

5 میلیون تن کنسانتره (2/6 میلیون تن در حال بهره برداری)

5 میلیون تن گندله

 

 

مجتمع فولاد مبارکه

 

5 میلیون تن کنسانتره

5 میلیون تن گندله

 

www.msc.ir

 

مجتمع فولاد خراسان

 

2/5 میلیون تن کنسانتره

 

www.khorasansteel.com

 

 

فولاد شرق کاوه


2/5 میلیون تن کنسانتره

2/5 میلیون تن گندله

 

www.eaststeelco.com

 

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

 

2/5 میلیون تن کنسانتره

2/5 میلیون تن گندله

 

www.nimidco.com

 

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر