09/12/1399
H.S.E

تاریخچه بهداشت حرفه ای:

پدیداری دانش بهداشت حرفه ای، به عنوان یک تخصص ویژه و جدا از دیگر دانش ها، به نسبت تازه است، اما مفاهیم مطرح شده در این دانش از زمان های کهن مورد توجه بوده است.

چهار صد سال پیش از میلاد مسیح بقراط اثرات زیان آور مواجهه با سرب را شناسایی کرده و در نوشته هایش یاد میکند. در آن زمان عمدتا از بردگان جهت مشاغل سخت استفاده می گردید و از آنجا که حکومت ها هیچگونه مسئولیتی در برابر بردگان نداشتند، بدیهی است که اقدامات خاصی نیز برای حل مشگلات آنها صورت نمی پذیرفت. در نخستین صده پس از میلاد، پلنی (23تن 79ب.م) که یک دانشمند رومی بود، از مثانه ی حیوانات یک ماسک تنفسی ساخت و کاربرد آن را برای کار در معادن پیشنهاد نمود.

با پیشرفت روز افزون صنعت و فن آوری نیاز برای حفظ سلامت شغلی و ایمنی کارکنان به خوبی حس می شود. این مسئله در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که نیروی انسانی گرداننده ی اصلی چرخ صنعت و فن آوری است از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز:

با فرا رسید فصل پاییز و در پی آن زمستان و سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمازا آغاز می شود. اما باید توجه داشت که در استفاده از این گونه وسایل اگر اصول و موارد ایمنی رعایت نگردد می تواند خطرساز شود و زمینه خسارت های جانی و مالی را فراهم کند، متاسفانه هر سال شماری از هموطنان به دلیل بی توجهی یا کم توجهی به اصول ایمنی و رعایت نکردن آنها دچار آسیب و خسارت می شوند.

گاز گرفتگی:

هرگاه یک وسیله گازسوز یا دودکش آن درست نصب نشده و یا کارکرد آن دچار مشگل شده باشد، گاز سمی منواکسید کربن در فضای درون خانه پخش می شود. گاز منواکسید کربن کاملا بی رنگ و بی بو است وتنفس گاز منواکسید کربن باعث گاز گرفتگی، مسمومیت و مرگ می شود.

نشانه های اولیه گازگرفتگی عبارتنداز:

خواب آلودگی، ضعف، کرختی بدن، سردرد، تهوع، درد قفسه سینه و... در صورت مشاهده این نشانه ها فرد مسموم را در معرض هوای آزاد قرار دهید و تمام وسایل گاز سوز را تا کنترل کامل سرویس کار مجاز خاموش نگه دارید. یکی از نشانه های عملکرد نامناسب وسیله گاز سوز و تولید گاز منواکسید کربن، شعله بسیار کم و زرد رنگ است. در این حالت فورا دستگاه را خاموش کنید و با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

شعله وسیله گازسوز سالم آبی رنگ و کشیده است.

خرید وسیله گاز سوز مناسب:

پیش از خرید وسیله گازسوز اطمینان حاصل کنید که وسیله دارای استانداردهای معتبر ملی و یا بین المللی باشدو با رعایت نکات ایمنی لازم تولید شده است.

نصب صحیح وسیله گازسوز:

سرویس کار مجاز باید دستگاه گازسوز را نصب کند. نصب هر وسیله باید از طریق یک انشعاب اختصاصی گاز، بدون ایجاد انشعاب فرعی صورت گیرد.

دودکش مناسب:

بدون دودکش گازهای سمی حاصل از احتراق وارد محیط خانه می شود ومسمومیت با گاز منواکسید کربن و یا خطرات جدی دیگری ایجاد می کند. بنابراین برای وسایل گاز سوز حتما از دودکش استفاده کنید. دودکش باید بدون درز و محکم روی دستگاه قرار بگیرد، اطمینان حاصل کنید که مسیر دودکش باز باشد و لانه پرندگان، مصالح ساختمانی و ساختمانهای مجاور، خروجی را مسدود نکرده باشند.

خروجی دودکش:

انتهای دودکش باید به کلاهک H مجهز باشد تا دود به محیط خانه برنگردد. قرار دادن انتهای دودکش در ظرف آب از خروج دود و گازهای سمی جلوگیری و مرگ آفرین خواهد بود. علاوه بر این، خروجی دودکش نباید در کنار کولر و یا زیر پنجره باشد، چرا که گازهای سمی وارد فضای خانه می شود.

انتهای دودکش باید حداقل یک متر از سطح بام بالاتر و یک متر نیز از دیوار جانبی فاصله داشته باشد.

تاریخچه بهداشت حرفه ای:

پدیداری دانش بهداشت حرفه ای، به عنوان یک تخصص ویژه و جدا از دیگر دانش ها، به نسبت تازه است، اما مفاهیم مطرح شده در این دانش از زمان های کهن مورد توجه بوده است.

چهار صد سال پیش از میلاد مسیح بقراط اثرات زیان آور مواجهه با سرب را شناسایی کرده و در نوشته هایش یاد میکند. در آن زمان عمدتا از بردگان جهت مشاغل سخت استفاده می گردید و از آنجا که حکومت ها هیچگونه مسئولیتی در برابر بردگان نداشتند، بدیهی است که اقدامات خاصی نیز برای حل مشگلات آنها صورت نمی پذیرفت. در نخستین صده پس از میلاد، پلنی (23تن 79ب.م) که یک دانشمند رومی بود، از مثانه ی حیوانات یک ماسک تنفسی ساخت و کاربرد آن را برای کار در معادن پیشنهاد نمود.

با پیشرفت روز افزون صنعت و فن آوری نیاز برای حفظ سلامت شغلی و ایمنی کارکنان به خوبی حس می شود. این مسئله در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران که نیروی انسانی گرداننده ی اصلی چرخ صنعت و فن آوری است از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد.

نکات ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز:

با فرا رسید فصل پاییز و در پی آن زمستان و سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمازا آغاز می شود. اما باید توجه داشت که در استفاده از این گونه وسایل اگر اصول و موارد ایمنی رعایت نگردد می تواند خطرساز شود و زمینه خسارت های جانی و مالی را فراهم کند، متاسفانه هر سال شماری از هموطنان به دلیل بی توجهی یا کم توجهی به اصول ایمنی و رعایت نکردن آنها دچار آسیب و خسارت می شوند.

گاز گرفتگی:

هرگاه یک وسیله گازسوز یا دودکش آن درست نصب نشده و یا کارکرد آن دچار مشگل شده باشد، گاز سمی منواکسید کربن در فضای درون خانه پخش می شود. گاز منواکسید کربن کاملا بی رنگ و بی بو است وتنفس گاز منواکسید کربن باعث گاز گرفتگی، مسمومیت و مرگ می شود.

نشانه های اولیه گازگرفتگی عبارتنداز:

خواب آلودگی، ضعف، کرختی بدن، سردرد، تهوع، درد قفسه سینه و... در صورت مشاهده این نشانه ها فرد مسموم را در معرض هوای آزاد قرار دهید و تمام وسایل گاز سوز را تا کنترل کامل سرویس کار مجاز خاموش نگه دارید. یکی از نشانه های عملکرد نامناسب وسیله گاز سوز و تولید گاز منواکسید کربن، شعله بسیار کم و زرد رنگ است. در این حالت فورا دستگاه را خاموش کنید و با سرویس کار مجاز تماس بگیرید.

شعله وسیله گازسوز سالم آبی رنگ و کشیده است.

خرید وسیله گاز سوز مناسب:

پیش از خرید وسیله گازسوز اطمینان حاصل کنید که وسیله دارای استانداردهای معتبر ملی و یا بین المللی باشدو با رعایت نکات ایمنی لازم تولید شده است.

نصب صحیح وسیله گازسوز:

سرویس کار مجاز باید دستگاه گازسوز را نصب کند. نصب هر وسیله باید از طریق یک انشعاب اختصاصی گاز، بدون ایجاد انشعاب فرعی صورت گیرد.

دودکش مناسب:

بدون دودکش گازهای سمی حاصل از احتراق وارد محیط خانه می شود ومسمومیت با گاز منواکسید کربن و یا خطرات جدی دیگری ایجاد می کند. بنابراین برای وسایل گاز سوز حتما از دودکش استفاده کنید. دودکش باید بدون درز و محکم روی دستگاه قرار بگیرد، اطمینان حاصل کنید که مسیر دودکش باز باشد و لانه پرندگان، مصالح ساختمانی و ساختمانهای مجاور، خروجی را مسدود نکرده باشند.

خروجی دودکش:

انتهای دودکش باید به کلاهک H مجهز باشد تا دود به محیط خانه برنگردد. قرار دادن انتهای دودکش در ظرف آب از خروج دود و گازهای سمی جلوگیری و مرگ آفرین خواهد بود. علاوه بر این، خروجی دودکش نباید در کنار کولر و یا زیر پنجره باشد، چرا که گازهای سمی وارد فضای خانه می شود.

انتهای دودکش باید حداقل یک متر از سطح بام بالاتر و یک متر نیز از دیوار جانبی فاصله داشته باشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر