08/12/1399
بازرگانی

فروش این واحد بر اساس مصوبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت واحدهای فولادسازی کشور از جمله فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان صورت می پذیرد همچنین فروش سنگ آهن دانه بندی شده با عیار از طریق فرآیند بورس و سنگ آهن با عیار آهن کمتر از 50 درصد نیز از طریق مزایده انجام میگردد.

فروش این واحد بر اساس مصوبه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت واحدهای فولادسازی کشور از جمله فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان صورت می پذیرد همچنین فروش سنگ آهن دانه بندی شده با عیار از طریق فرآیند بورس و سنگ آهن با عیار آهن کمتر از 50 درصد نیز از طریق مزایده انجام میگردد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر