24/01/1400
معادن

سنگ آهن يکي از کالاهاي استراتژيک جهان است و ماده اوليه اصلي مورد استفاده در توليد فولاد به شمار مي رود. به عبارتي حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد کل مصرف سنگ آهن مربوط به صنايع توليد فولاد و چدن   است لذا ماده جايگزيني براي آن در سطوح مصرف فعلي وجود ندارد.

آخرين آمارها و گزارش هاي موجود از منابع جهاني سنگ آهن، از وجود ۸۰۰ ميليارد تن از اين ماده معدني در سراسر جهان حکايت دارد که با توجه به عيار آهن آن ها، ۲۳۰ ميليارد تن آهن قابل استحصال خواهد بود. ذخاير قطعي اين ماده معدني نيز در جهان ۱۷۰ ميليارد تن مي باشد که با توجه به عيار آهن  آنها، حدود ۸۰ ميليارد تن آهن خواهد شد. استخراج سنگ آهن توسط ۴۸ کشور جهان صورت  ميگيرد. چين، برزيل، استراليا، هند، روسيه، اوكراين و ايالات متحده، ۷ كشور عمده توليدكننده سنگ  آهن هستند كه ۸۵ درصد از كل توليد جهاني اين ماده معدني را برعهده دارند.

به گزارش سازمان زمين شناسي آمريكا، کل توليد جهاني سنگ آهن در سال ۲۰۱۲ ميلادي حدود ۳ ميليارد تن برآورد شده است. چين با توليد ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تن، استراليا ۵۲۵ ميليون تن، برزيل ۳۷۵ ميليون تن، هند ۲۴۵ ميليون تن و روسيه ۱۰۰ ميليون تن سنگ آهن در رتبه هاي اول تا پنجم جهان قرار دارند. اوکراين با توليد ۸۱ ميليون تن، آفريقاي جنوبي ۶۱ ميليون تن، آمريکا ۵۳ ميليون تن، کانادا ۴۰ ميليون تن و ايران با توليد بيش از ۳۲ ميليون تن سنگ آهن در رتبه هاي پنجم تا دهم قرار   گرفته اند.

معرفی ذخایر سنگان:

ذخاير سنگ آهن سنگان در قسمت شرقي    رشته كوه ولايت در محدوده شهرسنگان قرار دارد. در اين منطقه چندين کانسار و انديس آهن وجود دارد كه از گذشته به نام آنومالي هاي غربي، مياني و شرقي معرفي شده اند.

کانسارهاي غربي با ابعاد تقريبي ۲×۳كيلومتر از ۵ کانسار´C , B , A , A  شمالي و C جنوبي تشكيل شده است که به طور گسترد ه اي مورداكتشاف قرار گرفته است. کانسارهاي مركزي داراي ابعاد تقريبي ۵ × ۲ كيلومتر (به مساحت 10 كيلومتر مربع) مي باشد كه ازدو قسمت باغك و دردوي تشكيل شده است.

آنومالیهای کشف شده منطقه سنگان

 

 

ترکیب کانی شناسی تعدادی از نمونه هابه تفکیک آنومالی های مختلف

کانسارهاي شرقي با ابعاد تقريبي ١۲×۵كيلومتر (به مســـاحت 60 كيلومتر مربع) در  شرقيترين محدوده ذخاير سنگ آهن سنگان قرار دارد و شامل آهن هاي سنجده، فرزنه و ساير کانسارهاي ناحيه شرقي تا مرز افغانستان است.

نزديكترين شهرستان به منطقه خواف است كه فاصله آن تا محل كانسار حدود ٤٠    كيلومتر مي باشد.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (بدون مقیاس)

 

دسترسي به منطقه از دو مسير آسفالته امكان پذير است، يكي از طريق جاده مشهد، سه راه باغچه، تربت حيدريه، رشتخوار، خواف، سنگان، سايت معدن و ديگري جاده مشهد، فريمان، تربت جام، تايباد، سنگان، سايت معدن مي باشد. مسير اول ٢٨٠ كيلومتر و مسير دوم ٢٧٠ كيلومتر است. اغلب رفت و آمدها به اين معادن از مسير مشهد -  تربت حيدريه - سنگان انجام مي شود.

نزديکترين ايستگاه  راه آهن به معدن ايستگاه خواف مي باشد  که به زودي خط آهن به سايت معدني هم خواهد رسيد. نزديک ترين فرودگاه قابل استفاده براي معدن در حال حاضر فرودگاه مشهد است.

محدوده مورد بررسي از ديدگاه اقليمي در ناحيه خشك تا نيمه كويري و تا حدودي كوهستاني قرار دارد. تغييرات درجه حرارت بين ٤٥ درجه سانتي گراد در فصل تابستان تا ١٥- درجه سانتي گراد در فصل زمستان در نوسان مي باشد. مقدار بارندگي ساليانه حدود ١٢٠ ميلي متر به صورت باران و برف مي باشد. متوسط ميزان رطوبت نسبي سـاليانه در منطقه حدود٤٠ درصد بوده که از ١٢درصد تـا ٧٦ درصد در مـاه هاي خرداد و دي متغير است. كمترين ميانگين رطوبت ماهيانه از خرداد تا شهريور (٢٥ تا ٣٥ درصد) اندازه گيري شده است.

آنچه از نظر آب و هوايي قابل ذكر مي باشد، وجود باد و  طوفانهاي شديد در فصل تابستان و اوايل پاييز مي باشد به طوري كه انجام كار هاي زمين شناسي و معدني را با مشكل روبرو مي نمايد و باعث حركت ذرات شن و ماسه مي شود، شدت باد در منطقه باعث حتي بلند شدن آب  حوضچه ها به شكل فواره مي گردد. باد اصلي اين ناحيــــه هرات ناميده مي شــود كه از رشته كوه هندوكش افغانستان در شمال وشمال غربي شروع شده وجهت آن در سرتاسر تابستان ثابت است. ميانگين سرعت باد روزانه در حدود ٥٠ كيلومتر در ساعت است.

پوشش گیاهی منطقه شامل بادام کوهی، گون، گز، گما و گیاهان محلی است و پوشش گیاهی آن نیز نسبتا خوب است.

 

مطالعه کارهای انجام شده قبلی:

ذخاير سنگ آهن سنگان از ديرباز شناخته  شده اند و آثار حفر گودال ها وفضاهاي زيرزميني موجود در بخشهاي مختلف کانسار حکايت از استخراج سنگ آهن در زمانهاي دوردارد. اين ذخاير براي اولين بار و در حدود ٦٠٠ سال پيش با عنوان ذخاير  سنگ آهن خواف در كتاب نزهت القلوب حمداﷲ مستوفي معرفي گرديد. در عصر حاضر اكتشافات اوليه در حد فاصل سالهاي ١٣٥٠ تا ١٣٥٨ شمسي توسط بخش خصوصي (شركت ايران باريت) انجام شد و درادامه، از نيمه دوم سال ١٣٦٢ شناخت پارامتر هاي كيفي و كمي اين کانسار توسط كارشناسان و نيرو هاي متخصص شركت ملي فولاد ايران شروع شد.

مطالعات تكميلي اكتشاف و انجام آزمايشهاي معدني و فرآوري، مطالعات امكان سنجي، بررسي چرخه توليد، تعيين ظرفيت بهينه، فازبندي توليد، تعيين محصـول نهايي، آزمايشهاي فني واقتصادي با  بهرهگيري از آخرين تكنولوژي روز دنيا و استفاده از توانمنديهاي سخت افزاري و  نرم افزاري، به معروف ترين شركت تحقيقاتي معدني  سنگ آهن در جهان (شركت B.H.P استراليا) سپرده شد. اين مطالعات اكثرا در کانسار هاي غربي متمركز بوده است . مطالعات اكتشافي تفضيلي و امكان سنجي اين شرکت در سال ١٣٧١ پايان يافته است. مطالعات اكتشافي بر روي کانسار  مركزي نيز با انجام شبکه حفاري ٥٠ × ٥٠ متر به اتمام رسيده است. در حال حاضر در کانسارهاي مرکزي استخراج سنگ آهن از دردوي و باغك به صورت محدود درحال انجام است.

در ادامه شرکت های ایریتک ایران، سایمونز کانادا و بیتمن آفریقای جنوبی نیز در غالب کنسرسیوم  SBI و شرکت Danieli در آنومالی Cn' B با در نظر گرفتن جنبه های زمین شناسی، ذخایر معدنی و استخراج و فرآوری کانسنگ برای تولید کنسانتره آهن با عیار بالا، در مطالعات و تحقیقات مربوط به معادن سنگ آهن سنگان فعالیت هایی داشته اند.

اولين گزارش قابل دسترسي مربوط به  قاسمي پور (١٣٥٥) مي باشد كه درباره نحوه تشكيل كانسار است، ايشان منشاء آن را فرآيند متاسوماتيسم ميداند. نامبرده ذکر کرده است كه گرانيت سرنوسر به عنوان يک منبع حرارتي عامل اصلي متاسوماتيسم مي باشد و بيشترين متاسوماتيسم نيز در آهكهاي مزوزوئيك اتفاق افتاده است.

كارشناسان سازمان زمين شناسي (علوي، نائيني و همكاران ١٣٦٩، ١٣٥٨، گزارش نقشه ٢٥٠,٠٠٠:١ تايباد و گزارش نقشه ١٠٠,٠٠٠:١ خواف) وجود سنگ آهن را به مجموعه ولكان وسديمنتهاي پروتروزوئيك نسبت ميدهند كه تحت فرآيندهاي متاسوماتيسم به وجود آمده است.

برومندی (1362) در گزارشی منشاء کانسار را به سنگ های ولکانیکی جنوب منطقه کانسار نسبت داده است.

مرجعی (1368) منشاء این کانسار را به ولکانیسم زیردریایی نسبت میدهد. نامبرده مجاورت توده سنگ آهن با ریولیتها و تناوب لایه های مگنتیت با آهک و چین خوردگی پس از تشکیل را به عنوان عامل اصلی شکل گیری آن بیان می کند، همچنین دگرسانی موجود در منطقه و انواع اسکارن و هورنفلس را به نفوذ توده گرانیتی سرنوسر نسبت داده است.

کریم پور (1369) منشاء این کانسار را از نوع اسکارن و در زون فرورانش میداند. بنا به نظر ایشان محلول های ماگمایی غنی از آهن در سنگ های کربناتی نفوذ کرده و باعث تشکیل اسکارن و ذخیره مگنتیت شده است. همین محقق (1372) معتقد است که سری ماگمایی در منطقه سنگان از نوع کالک آلکان و مربوط به فرآیند فرورانش می باشد.

شرکت استرالیایی B.H.P در سال (1990) مطالعات گسترده ای روی کانی شناسی، مینرالوگرافی، زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی انجام داده اند. کرمانی و فوستر (1991) منشاء کانسار سنگ آهن منطقه سنگان را به ماگماتیسم ائوسن نسبت داده و این منطقه را با کالدرای ریوگراند نیومکزیکو قیاس نموده اند.

بومري (١٣٧١)، منشاء  كانسارهاي سنگ آهن سنگان را از نوع اسكارن و  كانيسازي را  همزمان با تشكيل اسكارن مي داند.

مظاهری (1375) کانسار سنگان را از لحاظ پترولوژی و ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار داد و نتایجی در ارتباط با شرایط حرارت و فشار تشکیل اسکارن و ایزوتوپ های پایدار به دست آورد.

بومری (1378) در پایان نامه دکترا مطالعات ایزوتوپی و سیالات درگیر را در منطقه انجام داد.

کاهانی (1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعات ژئوشیمیایی و کانی شناسی توده های C شمالی و باغک کانسار سنگ آهن سنگان خواف، ضمن مطالعات ژئوشیمیایی، به بررسی مختصر مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی منطقه پرداخته است. نامبرده کانسر سنگ آهن سنگان خواف را به عنوان یک تیپ جدید از ذخایر هیدروترمالی (Fe Oxide) می داند.

در سال 1383 انجام مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسارهای A، C جنوبی، مرکزی، شرقی و تپه قرمز سنگ آهن سنگان به شرکت معدن کاو واگذار گردید. این شرکت از سال 1386 در مطالعات گسترده در مقیاس 1000:1 اقدام به تهیه نقشه زمین شناسی از کانسارهای مختلف سنگ آهن سنگان نموده است.

گرانیتوئیدها در شمال منطقه به صورت دو توده نفوذی با روند شرقی غربی مشاهده می شوند. سن قدیمی ترین سنگ های منطقه که گرانیت ها را احاطه میکنند ژوراسیک در نظر گرفته شده است و اثر دگرگونی مجاورتی این توده ها روی تشکیلات ژوراسیک به صورت کانه های اسکارنی دیده می شود در لابلای اسکارن هارخنمون های جالب توجهی از سنگ آهن مشاهده می شود.

 

فعالیتهای استخراجی انجام شده و برنامه پیش رو:

فعالیت های انجام شده از سال 1368 در بخش استخراج سنگ آهن شروع شده و از متوسط استخراج سالیانه 160/000 تن در دهه 70 به متوسط 750/000 تن در دهه 80 رسید اما در دهه 90 با تاکید بیشتر بر استخراج سنگ آهن از معادن سنگان به بیش از چند میلیون تن رسیده است بطوری که در سال های 92 و 93 استخراج سنگ آهن در مجتمع معادن سنگان به ترتیب به 3/500/000 تن و 6/000/000 تن رسیده است.

از مرداد ماه سال 1393 برنامه استخراج و باطله برداری از مجموعه معادن سنگ آهن سنگان مورد تصویب قرار گرفته و پس از برگزاری مناقصه پیمانکار استخراج انتخاب گردید.

 

برنامه استخراج 2 ساله به میزان 18 میلیون تن سنگ آهن و 25 میلیون تن باطله برداری

 

 

 

 


 

 

 

سنگ آهن يکي از کالاهاي استراتژيک جهان است و ماده اوليه اصلي مورد استفاده در توليد فولاد به شمار مي رود. به عبارتي حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد کل مصرف سنگ آهن مربوط به صنايع توليد فولاد و چدن   است لذا ماده جايگزيني براي آن در سطوح مصرف فعلي وجود ندارد.

آخرين آمارها و گزارش هاي موجود از منابع جهاني سنگ آهن، از وجود ۸۰۰ ميليارد تن از اين ماده معدني در سراسر جهان حکايت دارد که با توجه به عيار آهن آن ها، ۲۳۰ ميليارد تن آهن قابل استحصال خواهد بود. ذخاير قطعي اين ماده معدني نيز در جهان ۱۷۰ ميليارد تن مي باشد که با توجه به عيار آهن  آنها، حدود ۸۰ ميليارد تن آهن خواهد شد. استخراج سنگ آهن توسط ۴۸ کشور جهان صورت  ميگيرد. چين، برزيل، استراليا، هند، روسيه، اوكراين و ايالات متحده، ۷ كشور عمده توليدكننده سنگ  آهن هستند كه ۸۵ درصد از كل توليد جهاني اين ماده معدني را برعهده دارند.

به گزارش سازمان زمين شناسي آمريكا، کل توليد جهاني سنگ آهن در سال ۲۰۱۲ ميلادي حدود ۳ ميليارد تن برآورد شده است. چين با توليد ۱ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تن، استراليا ۵۲۵ ميليون تن، برزيل ۳۷۵ ميليون تن، هند ۲۴۵ ميليون تن و روسيه ۱۰۰ ميليون تن سنگ آهن در رتبه هاي اول تا پنجم جهان قرار دارند. اوکراين با توليد ۸۱ ميليون تن، آفريقاي جنوبي ۶۱ ميليون تن، آمريکا ۵۳ ميليون تن، کانادا ۴۰ ميليون تن و ايران با توليد بيش از ۳۲ ميليون تن سنگ آهن در رتبه هاي پنجم تا دهم قرار   گرفته اند.

معرفی ذخایر سنگان:

ذخاير سنگ آهن سنگان در قسمت شرقي    رشته كوه ولايت در محدوده شهرسنگان قرار دارد. در اين منطقه چندين کانسار و انديس آهن وجود دارد كه از گذشته به نام آنومالي هاي غربي، مياني و شرقي معرفي شده اند.

کانسارهاي غربي با ابعاد تقريبي ۲×۳كيلومتر از ۵ کانسار´C , B , A , A  شمالي و C جنوبي تشكيل شده است که به طور گسترد ه اي مورداكتشاف قرار گرفته است. کانسارهاي مركزي داراي ابعاد تقريبي ۵ × ۲ كيلومتر (به مساحت 10 كيلومتر مربع) مي باشد كه ازدو قسمت باغك و دردوي تشكيل شده است.

آنومالیهای کشف شده منطقه سنگان

 

 

ترکیب کانی شناسی تعدادی از نمونه هابه تفکیک آنومالی های مختلف

کانسارهاي شرقي با ابعاد تقريبي ١۲×۵كيلومتر (به مســـاحت 60 كيلومتر مربع) در  شرقيترين محدوده ذخاير سنگ آهن سنگان قرار دارد و شامل آهن هاي سنجده، فرزنه و ساير کانسارهاي ناحيه شرقي تا مرز افغانستان است.

نزديكترين شهرستان به منطقه خواف است كه فاصله آن تا محل كانسار حدود ٤٠    كيلومتر مي باشد.

شکل 1- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه (بدون مقیاس)

 

دسترسي به منطقه از دو مسير آسفالته امكان پذير است، يكي از طريق جاده مشهد، سه راه باغچه، تربت حيدريه، رشتخوار، خواف، سنگان، سايت معدن و ديگري جاده مشهد، فريمان، تربت جام، تايباد، سنگان، سايت معدن مي باشد. مسير اول ٢٨٠ كيلومتر و مسير دوم ٢٧٠ كيلومتر است. اغلب رفت و آمدها به اين معادن از مسير مشهد -  تربت حيدريه - سنگان انجام مي شود.

نزديکترين ايستگاه  راه آهن به معدن ايستگاه خواف مي باشد  که به زودي خط آهن به سايت معدني هم خواهد رسيد. نزديک ترين فرودگاه قابل استفاده براي معدن در حال حاضر فرودگاه مشهد است.

محدوده مورد بررسي از ديدگاه اقليمي در ناحيه خشك تا نيمه كويري و تا حدودي كوهستاني قرار دارد. تغييرات درجه حرارت بين ٤٥ درجه سانتي گراد در فصل تابستان تا ١٥- درجه سانتي گراد در فصل زمستان در نوسان مي باشد. مقدار بارندگي ساليانه حدود ١٢٠ ميلي متر به صورت باران و برف مي باشد. متوسط ميزان رطوبت نسبي سـاليانه در منطقه حدود٤٠ درصد بوده که از ١٢درصد تـا ٧٦ درصد در مـاه هاي خرداد و دي متغير است. كمترين ميانگين رطوبت ماهيانه از خرداد تا شهريور (٢٥ تا ٣٥ درصد) اندازه گيري شده است.

آنچه از نظر آب و هوايي قابل ذكر مي باشد، وجود باد و  طوفانهاي شديد در فصل تابستان و اوايل پاييز مي باشد به طوري كه انجام كار هاي زمين شناسي و معدني را با مشكل روبرو مي نمايد و باعث حركت ذرات شن و ماسه مي شود، شدت باد در منطقه باعث حتي بلند شدن آب  حوضچه ها به شكل فواره مي گردد. باد اصلي اين ناحيــــه هرات ناميده مي شــود كه از رشته كوه هندوكش افغانستان در شمال وشمال غربي شروع شده وجهت آن در سرتاسر تابستان ثابت است. ميانگين سرعت باد روزانه در حدود ٥٠ كيلومتر در ساعت است.

پوشش گیاهی منطقه شامل بادام کوهی، گون، گز، گما و گیاهان محلی است و پوشش گیاهی آن نیز نسبتا خوب است.

 

مطالعه کارهای انجام شده قبلی:

ذخاير سنگ آهن سنگان از ديرباز شناخته  شده اند و آثار حفر گودال ها وفضاهاي زيرزميني موجود در بخشهاي مختلف کانسار حکايت از استخراج سنگ آهن در زمانهاي دوردارد. اين ذخاير براي اولين بار و در حدود ٦٠٠ سال پيش با عنوان ذخاير  سنگ آهن خواف در كتاب نزهت القلوب حمداﷲ مستوفي معرفي گرديد. در عصر حاضر اكتشافات اوليه در حد فاصل سالهاي ١٣٥٠ تا ١٣٥٨ شمسي توسط بخش خصوصي (شركت ايران باريت) انجام شد و درادامه، از نيمه دوم سال ١٣٦٢ شناخت پارامتر هاي كيفي و كمي اين کانسار توسط كارشناسان و نيرو هاي متخصص شركت ملي فولاد ايران شروع شد.

مطالعات تكميلي اكتشاف و انجام آزمايشهاي معدني و فرآوري، مطالعات امكان سنجي، بررسي چرخه توليد، تعيين ظرفيت بهينه، فازبندي توليد، تعيين محصـول نهايي، آزمايشهاي فني واقتصادي با  بهرهگيري از آخرين تكنولوژي روز دنيا و استفاده از توانمنديهاي سخت افزاري و  نرم افزاري، به معروف ترين شركت تحقيقاتي معدني  سنگ آهن در جهان (شركت B.H.P استراليا) سپرده شد. اين مطالعات اكثرا در کانسار هاي غربي متمركز بوده است . مطالعات اكتشافي تفضيلي و امكان سنجي اين شرکت در سال ١٣٧١ پايان يافته است. مطالعات اكتشافي بر روي کانسار  مركزي نيز با انجام شبکه حفاري ٥٠ × ٥٠ متر به اتمام رسيده است. در حال حاضر در کانسارهاي مرکزي استخراج سنگ آهن از دردوي و باغك به صورت محدود درحال انجام است.

در ادامه شرکت های ایریتک ایران، سایمونز کانادا و بیتمن آفریقای جنوبی نیز در غالب کنسرسیوم  SBI و شرکت Danieli در آنومالی Cn' B با در نظر گرفتن جنبه های زمین شناسی، ذخایر معدنی و استخراج و فرآوری کانسنگ برای تولید کنسانتره آهن با عیار بالا، در مطالعات و تحقیقات مربوط به معادن سنگ آهن سنگان فعالیت هایی داشته اند.

اولين گزارش قابل دسترسي مربوط به  قاسمي پور (١٣٥٥) مي باشد كه درباره نحوه تشكيل كانسار است، ايشان منشاء آن را فرآيند متاسوماتيسم ميداند. نامبرده ذکر کرده است كه گرانيت سرنوسر به عنوان يک منبع حرارتي عامل اصلي متاسوماتيسم مي باشد و بيشترين متاسوماتيسم نيز در آهكهاي مزوزوئيك اتفاق افتاده است.

كارشناسان سازمان زمين شناسي (علوي، نائيني و همكاران ١٣٦٩، ١٣٥٨، گزارش نقشه ٢٥٠,٠٠٠:١ تايباد و گزارش نقشه ١٠٠,٠٠٠:١ خواف) وجود سنگ آهن را به مجموعه ولكان وسديمنتهاي پروتروزوئيك نسبت ميدهند كه تحت فرآيندهاي متاسوماتيسم به وجود آمده است.

برومندی (1362) در گزارشی منشاء کانسار را به سنگ های ولکانیکی جنوب منطقه کانسار نسبت داده است.

مرجعی (1368) منشاء این کانسار را به ولکانیسم زیردریایی نسبت میدهد. نامبرده مجاورت توده سنگ آهن با ریولیتها و تناوب لایه های مگنتیت با آهک و چین خوردگی پس از تشکیل را به عنوان عامل اصلی شکل گیری آن بیان می کند، همچنین دگرسانی موجود در منطقه و انواع اسکارن و هورنفلس را به نفوذ توده گرانیتی سرنوسر نسبت داده است.

کریم پور (1369) منشاء این کانسار را از نوع اسکارن و در زون فرورانش میداند. بنا به نظر ایشان محلول های ماگمایی غنی از آهن در سنگ های کربناتی نفوذ کرده و باعث تشکیل اسکارن و ذخیره مگنتیت شده است. همین محقق (1372) معتقد است که سری ماگمایی در منطقه سنگان از نوع کالک آلکان و مربوط به فرآیند فرورانش می باشد.

شرکت استرالیایی B.H.P در سال (1990) مطالعات گسترده ای روی کانی شناسی، مینرالوگرافی، زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی انجام داده اند. کرمانی و فوستر (1991) منشاء کانسار سنگ آهن منطقه سنگان را به ماگماتیسم ائوسن نسبت داده و این منطقه را با کالدرای ریوگراند نیومکزیکو قیاس نموده اند.

بومري (١٣٧١)، منشاء  كانسارهاي سنگ آهن سنگان را از نوع اسكارن و  كانيسازي را  همزمان با تشكيل اسكارن مي داند.

مظاهری (1375) کانسار سنگان را از لحاظ پترولوژی و ژئوشیمیایی مورد مطالعه قرار داد و نتایجی در ارتباط با شرایط حرارت و فشار تشکیل اسکارن و ایزوتوپ های پایدار به دست آورد.

بومری (1378) در پایان نامه دکترا مطالعات ایزوتوپی و سیالات درگیر را در منطقه انجام داد.

کاهانی (1383) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان مطالعات ژئوشیمیایی و کانی شناسی توده های C شمالی و باغک کانسار سنگ آهن سنگان خواف، ضمن مطالعات ژئوشیمیایی، به بررسی مختصر مطالعات زمین شناسی و کانی شناسی منطقه پرداخته است. نامبرده کانسر سنگ آهن سنگان خواف را به عنوان یک تیپ جدید از ذخایر هیدروترمالی (Fe Oxide) می داند.

در سال 1383 انجام مطالعات اکتشاف تکمیلی کانسارهای A، C جنوبی، مرکزی، شرقی و تپه قرمز سنگ آهن سنگان به شرکت معدن کاو واگذار گردید. این شرکت از سال 1386 در مطالعات گسترده در مقیاس 1000:1 اقدام به تهیه نقشه زمین شناسی از کانسارهای مختلف سنگ آهن سنگان نموده است.

گرانیتوئیدها در شمال منطقه به صورت دو توده نفوذی با روند شرقی غربی مشاهده می شوند. سن قدیمی ترین سنگ های منطقه که گرانیت ها را احاطه میکنند ژوراسیک در نظر گرفته شده است و اثر دگرگونی مجاورتی این توده ها روی تشکیلات ژوراسیک به صورت کانه های اسکارنی دیده می شود در لابلای اسکارن هارخنمون های جالب توجهی از سنگ آهن مشاهده می شود.

 

فعالیتهای استخراجی انجام شده و برنامه پیش رو:

فعالیت های انجام شده از سال 1368 در بخش استخراج سنگ آهن شروع شده و از متوسط استخراج سالیانه 160/000 تن در دهه 70 به متوسط 750/000 تن در دهه 80 رسید اما در دهه 90 با تاکید بیشتر بر استخراج سنگ آهن از معادن سنگان به بیش از چند میلیون تن رسیده است بطوری که در سال های 92 و 93 استخراج سنگ آهن در مجتمع معادن سنگان به ترتیب به 3/500/000 تن و 6/000/000 تن رسیده است.

از مرداد ماه سال 1393 برنامه استخراج و باطله برداری از مجموعه معادن سنگ آهن سنگان مورد تصویب قرار گرفته و پس از برگزاری مناقصه پیمانکار استخراج انتخاب گردید.

 

برنامه استخراج 2 ساله به میزان 18 میلیون تن سنگ آهن و 25 میلیون تن باطله برداری

 

 

 

 


 

 

 

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت راهبر